Įvaikinimo byla grįžta į teismą: bus nagrinėjama skubiai
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas nu­spren­dė sku­bos tvar­ka nag­ri­nė­ti by­lą dėl de­vyn­me­tės mer­gai­tės įvai­ki­ni­mo šei­mai iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos.

Šioje byloje apeliacine tvarka bus sprendžiama dėl Vilniaus apygardos teismo sausio 16 dienos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, trečiadienį pranešė Apeliacinis teismas.

Byla apeliacine tvarka paskirta nagrinėti skubos tvarka, teismo posėdis numatytas vasario 19 dieną.

Bylos dėl įvaikinimo pagal įstatymą yra nagrinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose, įvaikinimo bylų duomenys yra nevieši.

Neleidus mergaitės iš Lietuvos įvaikinti užsieniečiams, Kauno globos namai, kuriuose gyvena mergaitė, pareiškė skųsiantys teismo sprendimą.

Dienraštis „Kauno diena“ skelbė, kad devynmetei kaunietei naujos šeimos ieškoma nuo 2015 metų. Jau kurį laiką mergaitė buvo įtraukta į tarptautinius globos sąrašus ir buvo užmezgusi ryšį su šeima iš Naujosios Zelandijos. Kaunietė su šeima susirašinėjo apie pusmetį, vieni kitiems siuntė nuotraukas.

Šių metų pradžioje minėta užsieniečių šeima buvo atvykusi į Lietuvą ir siekė gauti mergaitės globą, buvo leista jai su užsieniečiais praleisti šiek tiek laiko. Užsieniečių šeima jau globoja du berniukus iš Lietuvos, tačiau norėjo įsivaikinti ir mergaitę.

Iškilus informacijai į viešumą, jog mergaitę nori įsivaikinti užsieniečiai, į įvaikinimo procesą buvo įsikišęs ir mergaitės brolis Arūnas Leščiauskas, gyvenantis Anglijoje. Jis tikino, jog pats dabar gali globoti mergaitę.