Įteikti skiriamieji raštai Kazachstano prezidentui
Gruo­džio 12 die­ną Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Gin­tau­tas Va­siu­lis įtei­kė ski­ria­muo­sius raš­tus Ka­zachs­ta­no Res­pub­li­kos pre­zi­den­tui Nu­rsul­ta­nui Na­zar­ba­je­vui.

Lietuvos ambasadorius padėkojo Kazachstanui už tūkstančius išgelbėtų mūsų tremtinių gyvybių, įvardino pagrindinius dvišalių santykių pasiekimus ir stiprinimo galimybes, poreikį skatinti ekonominius ryšius, ypač transporto srityje, plėtoti bendrus švietimo, skaitmeninimo, sveikatos apsaugos ir turizmo projektus, rašoma pranešime spaudai.

Prezidentas N. Nazarbajevas gerai įvertino dabartinį santykių su Lietuva lygį ir pabrėžė, kad bendradarbiavimas transporto ir tranzito srityje, o taip pat tiesioginio skrydžio tarp Astanos ir Vilniaus atidarymas, leido dar labiau sustiprinti dvišalius ryšius.