Įtakingiausi visuomenininkai: istorikas, dirigentas, kunigas...
Įta­kin­giau­siu vi­suo­me­ni­nin­ku žmo­nės Lie­tu­vo­je lai­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­ką Alf­re­dą Bumb­laus­ką, ro­do pir­ma­die­nį del­fi.lt skel­bia­ma bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ apk­lau­sa.

Visuomenės nuomone, pirmajame įtakingiausiųjų dešimtuke yra ir dirigentas Donatas Katkus, kunigas Ričardas Doveika, architektas, grupės „Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas, vyskupas Gintaras Grušas, teatro ir operos režisierė Dalia Ibelphautaitė, teatro režisierius Oskaras Koršunovas, edukologė Austėja Landsbergienė ir dirigentas Gintaras Rinkevičius.

Elito apklausą atlikusio žurnalo „Reitingai“ duomenimis, į įtakingiausiųjų trejetuką vietoje D. Katkaus pateko ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis. Į elito sudarytą dešimtuką taip pat nepateko A. Kaušpėdas ir G. Rinkevičius, tačiau įtraukti profesorius Tomas Venclova ir politikos apžvalgininkas Kęstutis Girnius.

„Spinter tyrimai“ reprezentyvią Lietuvos gyventojų apklausą delfi.lt užsakymu atliko birželio 19–27 dienomis. Tyrimo metu apklausti 1003 respondentai.

Žurnalas „Reitingai“ Lietuvos elitą apklausė gegužės 14 – birželio 7 dienomis. Apklausti 861 politikai, verslininkai, ekonomistai, valstybės tarnautojai, visuomenininkai.