Istorikas siūlo neperrašinėti istorijos
Is­to­ri­kas, kny­gos apie par­ti­za­nus au­to­rius Ber­nar­das Gai­lius ma­no, kad „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio siū­ly­mas pri­pa­žin­ti Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą fak­ti­niu ko­vo­jan­čios su oku­pa­ci­ja Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vu yra ci­niš­kas ir ne­sko­nin­gas, ne­tu­rin­tis nie­ko bend­ro nei su is­to­ri­ja, nei su par­ti­za­nų at­mi­ni­mu.

B. Gailiaus nuomone, tokios iniciatyvos tikslas visiškai neaiškus. „Tai nieko nekeičia nei istorinėje atmintyje, nei politikoje, laidotuvių ceremonijoje, kuri jau įvyko, apskritai – jokioje gyvenimo srityje, išskyrus vieną dalyką.

Bernardas Gailius./ Alinos Ožič nuotraukos

Tokiu būdu R. Karbauskis apsimeta esąs sąmoningu piliečiu, kuris remia partizanus, gina A. Ramanausko-Vanago vardą. Mano supratimu, tai yra gana ciniška ir neskoninga. Siekis užsidirbti taškų iš žmonių tragedijų neatrodo padorus“, – LŽ sakė B. Gailius.

Pasak istoriko, šeštadienį vykusios A. Ramanausko-Vanago laidotuvės pirmiausia parodė, kad visuomenės požiūris į partizanus yra pasikeitęs.

Taip pat tapo akivaizdu, kad partizanų vadų atsiminimai kai kuriems žmonėms yra brangūs. „Man patiko, kad niekas šį kartą neginčijo ir nediskutavo, ar A. Ramanauskas-Vanagas turėtų būtų palaidotas Antakalnio kapinėse, o gal Rokantiškių, ar jam apskritai priklauso valstybinės laidotuvės.

Istoriko akimis, tokių populistinių siūlymų politikai imasi jausdami pasikeitusias žmonių nuotaikas.

Tokios diskusijos nebuvo ir tas rodo, kad tam tikras tylus visuomenės konsensusas partizanų karo klausimu yra pasiektas“, – sakė B. Gailius.

Jo akimis, tokių populistinių siūlymų politikai imasi jausdami pasikeitusias žmonių nuotaikas. „Prieš kokius 15 metų niekas nebūtų išėjęs su panašiomis iniciatyvomis. Ir jau tikrai ne R. Karbauskis. Nes tuomet visuomenėje buvo didžiulis susipriešinimas dėl požiūrio į partizanų kovą. Ir tai neatrodė tema, kuri galėtų politiką padaryti patrauklesniu visuomenės akyse“, – pastebėjo istorikas, parašęs knygą „Partizanai tada ir šiandien“.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis (LVŽS) parlamentaras R. Karbauskis šiandien pakvietė Lietuvos visuomenę, istorikus ir teisininkus pradėti diskusiją dėl galimybės pripažinti, jog A. Ramanauskas-Vanagas buvo faktinis kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovas. R. Karbauskio iniciatyva LVŽS frakcijos Seime nariai parengė ir Seimui teiks svarstyti deklaraciją dėl A. Ramanausko-Vanago pripažinimo Lietuvos vadovu.

Su sovietų okupacija kovojusių Lietuvos partizanų vadovybė 1949 metais A. Ramanauską Vanagą paskelbė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio – Vytauto pavaduotoju ir ginkluotųjų pajėgų vadu. „Valstybė privalo įvertinti A. Ramanausko– Vanago faktinį statusą po to, kai priešo nelaisvėje žuvo J. Žemaitis-Vytautas, kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas“, – teigia R. Karbauskis.

A. Ramanauskas – Vanagas 1952–1953 metais pasitraukė iš aktyvios ginkluotos kavos ir su šeima slapstėsi iki 1956 metų, kai buvo sulaikytas. Po žiaurių kankinimų jam mirties bausmė įvykdyta 1957 metais.