Išlaikė kultūros viceministrės postą
Kul­tū­ros mi­nis­tras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas į vi­ce­mi­nis­trės par­ei­gas ski­ria šia­me pos­te iki šiol dir­bu­sią Gin­tau­tę Že­mai­ty­tę.

Darbą tęsianti semiotikė, menotyros mokslų daktarė G. Žemaitytė rūpinsis meno ir kultūros edukacijos klausimais.

M. Kvietkausko politinę komandą papildė ir patarėja bendraisiais kultūros klausimais Gabija Čepulionytė, pastaraisiais metais dirbusi ministerijos Europos reikalų skyriuje. Anksčiau ji ėjo kultūros atašė Lietuvos ambasadoje Japonijoje, kultūros atašė pavaduotojos Lietuvos atstovybėje Europos Sąjungoje pareigas.

Literatūrologas, poetas, ilgametis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius M. Kvietkauskas kultūros ministro pareigas eiti pradėjo prieš dvi savaites. Jis šiame poste pakeitė dvejus metus dirbusią ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson.