Iškeliami kaliniai: tokio didelio masto operacijos dar nebuvo
Iš Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus-ka­lė­ji­mo tre­čia­die­nį bus iš­kel­ti 33 ka­li­niai, nu­teis­ti iki gy­vos gal­vos. Taip pat iš­ke­lia­ma ir už dvie­jų sa­vo vai­kų nu­žu­dy­mą vie­nin­te­lė to­kia baus­me nu­teis­ta mo­te­ris Al­ma Bru­žai­tė, BNS in­for­ma­vo tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Er­nes­tas Jur­ko­nis.

„Ir ji (A. Bružaitė – BNS) turėtų išvažiuoti. Sąlygos visos sudarytos. Dar nuo vasaros buvo skirta truputėlį lėšų ir Panevėžio pataisos namai susitvarkė savo infrastruktūrą ir dabar ten galima laikyti kalėjimo režimu nuteistąjį iki gyvos galvos (...) Ji bus laikoma kamerų tipo patalpoje viena“, – teigė E. Jurkonis.

Anot jo, jau antradienį buvo iškelta apie pusę šimto kalėjimo režimo nuteistųjų, kurie nuteisti kalėti 10 metų ir daugiau už sunkius nusikaltimus. Pasak E. Jurkonio, tokio didelio masto kalinių iškeldinimo operacijos dar nebuvo.

Viceministras primena, kad visiems nuteistiesiems, kurie dabar iškeliami iš Lukiškių, taikomas kalėjimo režimas.

„Tai reiškia, kad jie bus laikomi kamerų tipo patalpose ir jie kaip ir jie talpinami į tokį patį režimą, koks buvo Lukiškėse. Čia nėra kalinimo sąlygų palengvinimas“, – sakė E. Jurkonis.

Iš viso Lukiškėse kalinami 92 bausme iki gyvos galvos nuteisti kaliniai. Iš viso kalėjime metų pradžioje buvo apie 600 kalinių ir suimtųjų.

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius anksčiau yra sakęs, jog Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą iš Vilniaus miesto centro planuojama iškelti iki šių metų gruodžio 31 dienos, tai turėtų kainuoti iki 1,5 mln. eurų.

Lukiškių kalėjimo pastatus žadama perduoti Turto bankui.