Iš po J. Basanavičiaus paminklo galimai kyšo „MG Baltic“ ir Vilniaus mero ausys
Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Zuo­kas ma­no, kad ry­šys tarp kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vų, da­bar­ti­nio mies­to me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus ir Eli­gi­jaus Ma­siu­lio jam ne­ke­lia abe­jo­nių.

Tai A. Zuokas pareiškė trečiadienį kaip liudytojas duodamas parodymus Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjančiam „MG Baltic“ politinės korupcijos bylą. Joje kaltinimai dėl galimos korupcijos pareikšti ir buvusiam Liberalų sąjūdžio lyderiui, eksparlamentarui E. Masiuliui.

A. Zuokas kol kas apklausiamas dėl vieno bylos epizodo – paminklo Jono Basanavičiui Vilniuje statybų.

Politinės korupcijos byloje buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis taip pat kaltinamas siekęs, kad būtų išbrauktas iš Vilniaus savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimas dėl paminklo Jonui Basanavičiui.

„Svarstymo metu buvo pažeidimai. Teikiant klausimą, tas procesas buvo kažkieno įtakojamas iš išorės. Galima daryti prielaidą, kad taip ir buvo. Tarybos posėdžio metu buvo svarstomas klausimas dėl paminklo ir dėl keistų aplinkybių buvo nukeltas. Klausimai išimami iš darbotvarkės – tai neatitiko procedūrų ir tvarkos. (...) Tas sprendimas įtakojamas asmenų, kurie yra šioje salėje. Buvo daug keistų aplinkybių, kurios neatitiko tarybos svarstymo procedūrų“, – teismui liudijo tarybos narys A. Zuokas.

Jis mano, kad klausimas dėl paminklo J. Basanavičiaus iš darbotvarkės buvo išbraukiamas mero Remigijaus Šimašiaus iniciatyva.

„Meras vedė posėdį, tai buvo jo iniciatyva. Meras yra Remigijus Šimašius. Posėdžio pirmininkas yra meras ir jis atsako už tai, ką siūlo“, – teigė A. Zuokas.

Paminklas J. Basanavičiui buvo pastatytas pernai lapkritį prie Nacionalinės filharmonijos. Manoma, kad koncernas „MG Baltic“ siekė, kad paminklas būtų pastatytas kitoje vietoje.

Politinės korupcijos byloje buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis kaltinamas davęs kyšių ir kitiems politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą.

Korupcija taip pat kaltinami buvęs liberalų lyderis Eligijus Masiulis, buvęs Seimo narys liberalas Šarūnas Gustainis, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių.

Kaltinimai oficialiai pateikti ir Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui.

Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai.