Iš LRT – į VSD
Bu­vęs na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo LRT te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų tar­ny­bos va­do­vas Aud­rius Ma­to­nis dirbs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­te (VSD), pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no šios žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vė spau­dai.

„Patvirtinu, kad jis pradeda dirbti VSD“, – BNS pirmadienį sakė departamento atstovė spaudai Aurelija Katkuvienė.

Ji nekomentavo, kokias pareigas VSD eis ilgametis žurnalistas.

53-erių A. Matonis žiniasklaidoje praleido 33 metus, iš jų 16 metų dirbo naujienų agentūroje BNS, 17 metų – LRT.

LRT televizijos naujienų tarnybai jis vadovavo 2008 – 2018 metais.

„Ir BNS, ir LRT dirbau, kaip sugebėjau, galvodamas ir apie savo Valstybę. Toliau dirbsiu, įpareigotas devizo Patria et Veritas. Tėvynei ir Tiesai. Palinkėkit man sėkmės“, – feisbuke parašė A. Matonis, pavartodamas VSD šūkį.

Su A. Matoniu BNS pirmadienį susisiekti nepavyko.