Irena Degutienė ketina trauktis iš politikos
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės Są­jun­gos– Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos na­rė Ire­na De­gu­tie­nė tei­gia, kad da­bar­ti­nė Sei­mo ka­den­ci­ja jai yra pa­sku­ti­nė – kon­ser­va­to­rė pla­nuo­ja trauk­tis iš po­li­ti­kos. 

Parlamentarė teigia, kad nedalyvaus nei 2020 metų Seimo, nei kitąmet vyksiančiuose savivaldybių tarybų ar Europos Parlamento rinkimuose. Konservatorių atstovė sako, jog atėjo metas suteikti galimybę politikoje kitai kartai.

„Tikrai nedalyvausiu. Niekur nedalyvausiu. Galvoju trauktis (iš politikos – BNS). Atėjo jau kita karta, laikmetis ilgas politikoje praėjo ir manau, kad pats laikas jau trauktis (...) Jau kai dalyvavau ir šituose (2016 metų Seimo – BNS) rinkimuose, iškart ir savo kolegoms sakiau, kad jau paskutinį kartą dalyvauju rinkimuose“, – BNS antradienį sakė I. Degutienė.

Seimo pirmininko pavaduotoja, TS-LKD frakcijos seniūno pirmoji pavaduotoja I. Degutienė Seime dirba nuo 1996 metų. 2009–2012 metais I. Degutienė buvo Seimo pirmininkė.