Ingridos Šimonytės rinkiminės kampanijos sąskaitoje – 100 tūkst. eurų
Kan­di­da­tės į Pre­zi­den­tus Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės rin­ki­mi­nę kam­pa­ni­ją par­ėmė net 3200 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­au­ko­ję 101 000 eu­rų.

Kaip teigiama, tai kol kas didžiausia gyventojų paaukota suma kandidatui į Prezidentus.

„Nepaprastai dėkoju ir vertinu kiekvieno Lietuvos piliečio paramą kampanijai. Ačiū visiems. Kartu esame galinga jėga“, – teigė I. Šimonytė.

LŽ primena, jog pradėjus rinkti kandidatų į prezidentus rinkėjų parašus, Ingridos Šimonytės štabas reikiamu 20 tūkst. skaičiumi džiaugėsi pirmiausias.