Į Tailandą keliausime be vizų!
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ga­vo Tai­lan­do Ka­ra­lys­tės am­ba­sa­dos pra­ne­ši­mą, kad nuo 2019 me­tų ba­lan­džio 14 die­nos Lie­tu­vos pi­lie­čiai, at­vyks­tan­tys į Tai­lan­dą tu­riz­mo tiks­lais, ga­lės ša­ly­je 30 die­nų bū­ti be vi­zos.

Šis sprendimas – nuoseklaus Lietuvos diplomatų ambasadoje Kinijoje ir Užsienio reikalų ministerijoje darbo rezultatas. Lietuvių, keliaujančių į Tailandą, skaičius pastaruosius metus augo – Tailande 2017 metais lankėsi virš 13 tūkst. lietuvių turistų, 2018 metais vien sausio-liepos mėnesiais – virš 10 tūkstančių.

Tailandas – 123-ioji valstybė, į kurią Lietuvos Respublikos piliečiai galės vykti be vizos. Dar 42 valstybių vizas Lietuvos piliečiai gali gauti atvykę į šalį sienos kirtimo punktuose. Anot Passport Index, Lietuva pagal savo paso galią dalijasi šeštąją vietą pasaulyje.

Visą informaciją apie reikalavimus Lietuvos piliečiams keliaujantiems užsienyje galima rasti Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje keliaujantiems keliauk.urm.lt ir programėlėje keliaujantiems Keliauk Saugiai.