Į rinkimų kovą grįžta Rolando Pakso metodai?
Stip­rė­jan­tis val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ puo­li­mas prieš Lie­tu­vos ban­ką bei jo va­do­vą Vi­tą Va­si­liaus­ką, kai ku­riems po­li­ti­kams pri­mi­nė skan­da­lin­gą 16-os me­tų se­nu­mo is­to­ri­ją. Tuo­me­ti­nio kan­di­da­to į pre­zi­den­tus Ro­lan­do Pa­kso rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu bu­vo su­kel­ta pa­ni­ka dėl ga­li­mo Vil­niaus ban­ko (da­bar – SEB ban­kas) ban­kro­to. Tei­gia­ma, kad tai bu­vo pa­da­ry­ta są­mo­nin­gai, sie­kiant R. Pa­ksui lai­mė­ti dau­giau bal­sų.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkui „valstiečiui“ Stasiui Jakeliūnui kilo įtarimų, kad Lietuvos bankas (LB) netinkamai prižiūrėjo bankus 2009–2010 metų ekonominės krizės metu. Be to, parlamentaras pasiskundė, kad LB ir jo valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas trukdo vykdyti krizės aplinkybių tyrimą, teikė ne visą informaciją, dalį jos nuslėpė. Todėl S. Jakeliūnas antradienį užsiminė, kad šiuo atveju gali būti prašoma ir prokurorų pagalbos.

Tokios galimybės neatmetė ir į prezidentus kandidatuojantis premjeras Saulius Skvernelis. Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis bei Seimo frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis V. Vasiliauskui pasiūlė pagalvoti apie galimybę atsistatydinti.

„Lietuvos bankas visą laiką bendradarbiavo su laikinąja tyrimo komisija ir teikėme visą informaciją, kurios buvome paprašyti. Mes – institucija, kuri remiasi faktais, ponas S. Jakeliūnas remiasi faktų interpretacijomis. Čia yra esminis skirtumas tarp manęs ir jo. Dar kartą sakau, kad mes nuėjome į asmeniškumus. Bet kuriuo atveju, Lietuvos bankas ir Biudžeto ir finansų komitetas tikrai bendradarbiavo, bendradarbiaus ir bendradarbiauja“, – patikino V. Vasiliauskas.

Įdomu, kad sausio 3 dienos „Vakaro žinių“ numeris išėjo net 350 tūkstančių egzempliorių tiražu. Vėliau atliekant parlamentinį tyrimą buvo nustatyta, kad 300 tūkst. laikraščio egzempliorių užsakė ir nupirko R. Pakso rinkimų štabas.

Rinkimų kampanija kelia pavojų

Buvusio premjero, parlamentaro, konservatoriaus Andriaus Kubiliaus požiūriu, išpuoliai prie LB yra ne kas kita, kaip S. Skvernelio rinkimų kampanija. Pasak Seimo nario, tai, kad S. Jakeliūno kalboms apie LB pritaria Vyriausybės vadovas ir Seimo pirmininkas, rodo, jog „premjero rinkimų kampanija darosi pavojinga visai Lietuvos finansų ir bankų sistemai“.

„Lietuvos banko įstatymas griežtai nurodo, kad valdžios institucijos turi ginti Lietuvos banko nepriklausomumą. Tuo tarpu kažkokie keisti priekaištai V. Vasiliauskui labai aiškiai rodo, jog premjeras bando Lietuvos banko ir Lietuvos bankų sistemos reikalus įtraukti į savo rinkiminę kampaniją“, – piktinosi konservatorius.

Tai, A. Kubiliaus požiūriu, primena R. Paksą 2003 metais. „Jis darė tą patį. Pasekmės buvo tokios, kad R. Paksui pavyko sukelti paniką Lietuvos bankinėje sistemoje. Dabar aš matau, kad sąmoningai ar nesąmoningai yra einama tuo pačiu keliu“, – teigė A. Kubilius.

Kandidatui į prezidentus Gitanui Nausėdai ataką prieš LB taip pat priminė per apkaltą pašalinto R. Pakso laikus. „Lietuvos bankas atakuojamas pagal geriausias R. Pakso tradicijas, kuomet beveik prieš du dešimtmečius panikos apimti žmonės atsiėmė maždaug milijardą litų indėlių iš bankų sistemos. Kodėl tai vėl vyksta? Todėl, kad artėja prezidento rinkimai ir bent pora premjerui trukdančių kandidatų buvo susiję su finansų sektoriumi“, – teigė G. Nausėda. Tuomet jis dirbo Vilniaus banko prezidento patarėju.

Kas tuomet nutiko?

Prieš antrąjį prezidento rinkimų turą, 2003 m. sausio 3-ąją, šalies dienraščiai – „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Verslo žinios“ paskelbė publikacijas apie Vilniaus banką. Buvo rašoma, neva prasta šio banko padėtis sukėlė paniką ir privertė indėlininkų atsiimti banke laikomas lėšas. Žiniasklaida užsiminė, kad dėl kilusio skandalo Vilniaus bankas prarado 0,5 milijardo litų gyventojų indėlių.

Ypač aktyvus rašydamas šia tema buvo bulvarinis laikraštis „Vakaro žinios“, sausio 3 dienos numeryje tam skyrė du straipsnius. Be kita ko, laikraštyje buvo cituojamas R. Paksas, kuris sakė: „Garantuoju, kad man tapus valstybės vadovu, bus sukurta griežtesnė bankų priežiūros sistema. Manau, kad Lietuvos žmonių indėliai komerciniuose bankuose turėtų būti apdrausti visu šimtu procentų.“

Šios frazės užkliuvo prezidentui Valdui Adamkui ir jo šalininkams, pareiškusiems, kad R.Paksas nešvariu metodu bando pritraukti daugiau rinkėjų. Straipsnyje taip pat aiškinama, kas būtų, bankui žlugus, primenamos ankstesnės bankų bankrotų istorijos.

Įdomu, kad sausio 3 dienos „Vakaro žinių“ numeris išėjo net 350 tūkstančių egzempliorių tiražu. Vėliau atliekant parlamentinį tyrimą buvo nustatyta, kad 300 tūkst. laikraščio egzempliorių užsakė ir nupirko R. Pakso rinkimų štabas. 105 tūkst. litų bendrovei sumokėjo R.Pakso dosniausio rėmėjo Jurijaus Boriso bendrovė „Avia Baltika“. Rašiniai apie Vilniaus banką „Vakaro žiniose“ buvo spausdinami ir toliau.

Pažadėjo kompensuoti palūkanas

Sausio pradžioje Vilniaus bankas pažadėjo kompensuoti palūkanas gyventojams, kurie per sausį grąžins 2002 metų pabaigoje anksčiau termino pasiimtus indėlius.

Tuometinis banko prezidentas Julius Niedvaras paskelbė, kad panikos banke neliko. Jis nuolat tikino, kad kad indėlininkų banke nemažėja, tačiau, Lietuvos banko duomenimis, sausį Vilniaus banko laikomų indėlių sumažėjo 11,4 proc. (515,8 mln. litų) ir sausio pabaigoje buvo 3,999 mlrd. litų. 2002-ųjų gruodžio pabaigoje šiame banke buvo laikoma 4,515 mlrd. litų indėlių.

Vadino reklama

2003 metų lapkritį grėsmes nacionaliniam saugumui tyrusios Seimo komisijos pirmininkas Aloyzas Sakalas tuomet žiniasklaidai patvirtino, kad prie šio banko skandalo sukėlimo prisidėjo R.Pakso rėmėjai. Tačiau tuo metu iš pareigų atleistas buvęs R. Pakso patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Remigijus Ačas tai neigė.

„Čia didžiausia nesąmonė, veikimas prieš valstybę“, – tvirtino R.Ačas. Jis tik patvirtino, kad R.Pakso rinkimų štabas užsakė kelis šimtus tūkstančius „Vakaro žinių“ egzempliorių su R. Pakso reklama. Kaip tuomet pranešė BNS, R.Ačas teigia tik pamatęs spaustuvės atvežtą leidinį susiėmęs už galvos – pirmajame laikraščio puslapyje buvo ne R.Pakso portretas, o straipsnis apie Vilniaus banką.

„Apie visą šitą Vilniaus banko reikalą nieko nežinojome. Kada vėlai vakare iš spaustuvės pasiėmiau išspausdintą laikraštį ir pamačiau, kad pirmame puslapyje – straipsnis apie Vilniaus banką, iš karto nušokau pas Dailį Barakauską ir naktį nuvažiavome pas kandidatą į prezidentus R.Paksą“, – sakė R.Ačas.

Vėliau „Vakaro žinių“ buhalterijoje apsilankę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai aiškinosi, kas užsakė ir apmokėjo minėto sausio 3 dienos numerio išleidimą.

Atlieka tyrimą

Seimo BFK atlieka tyrimą, kuriuo siekiama ištirti, kokią įtaką Lietuvos viešųjų finansų būklei 2009–2010 metais ir vėliau turėjo 2005–2008 metais vykdyta prociklinė biudžeto politika. Parlamentinio tyrimo metu aiškintasi, ar krizės metu Vyriausybė turėjo galimybių skolintis iš tarptautinių institucijų pigiau, negu tai darė 2009–2012 metais.

BFK taip pat tirta, kokią įtaką 2009–2010 metų krizei Lietuvoje turėjo Lietuvoje veikiančių stambiųjų komercinių bankų skolinimo politika ir sprendimai. Komitetas trečiadienį nutarė siūlyti, kad krizės tyrimo išvadų pateikimas būtų nukeltas iki spalio pabaigos.