Į policiją šaukiama Rūta Vanagaitė dėkoja Aušrai Maldeikienei
Rū­ta Va­na­gai­tė ga­vo šau­ki­mą į kri­mi­na­li­nę po­li­ci­ją, ku­ri ti­ria gra­si­ni­mus ra­šy­to­jai ir jos ko­le­gai Ma­riui Ivaš­ke­vi­čiui. Ji už tai dė­ko­ja Sei­mo na­rei Auš­rai Mal­dei­kie­nei.

Rūta Vanagaitė savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ rašo: „Gavau šaukimą atvykti į kriminalinę policiją. Kaip smagu! Policija ėmėsi tirti grasinimus internetu adresuotus „TĖVYNĖS PRIEŠAMS“ Mariui Ivaškevičiui ir man. Ačiū Jums, Aušra Maldeikiene, už garbingą pilietinį žingsnį – kreipimąsi į generalinę prokuratūrą!“. Tokį patį tekstą ji paskelbė ir anglų kalba.

Seimo narė Aušra Maldeikienė kovo 1 dieną kreipėsi į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą, dėl interneto puslapyje „Tėvynės priešų duomenų bazė“, skelbiamos informacijos turinio, kuris, jos nuomone, akivaizdžiai prieštaravo Lietuvos Konstitucijoje ir ypatingai jos 25 straipsnyje įtvirtintai teisei turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Aušra Maldeikienė prašė įvertinti, ar internetinio puslapio autoriai nepažeidžia teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, be žmonių sutikimo viešindami asmens gyvenamosios vietos adresą.

Vėliau, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro reikalavimu, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus galimo terorizavimo, neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo bei neteisėto tokios informacijos atskleidimo.

Ikiteisminis tyrimas prokuroro reikalavimu pradėtas teisėsaugos institucijoms gavus informacijos apie viename internetiniame puslapyje paskelbtą straipsnį pavadinimu „Mirtis Mariui Ivaškevičiui“, kuriame nurodoma, jog rengiama „Tėvynės priešų“ duomenų bazė ir prašoma surinkti kuo daugiau informacijos apie privatų rašytojo, jį įvardinant „Tėvynės priešu“, gyvenimą.

Prokuroras nurodė, kad straipsnio „Mirtis Mariui Ivaškevičiui“ publikavimas viešai prieinamuose internetiniuose puslapiuose, tuo pačiu renkant kuo daugiau privačios informacijos apie šį asmenį ir deklaruojant, jog ji yra reikalinga siekiant šios asmens mirties, vertintinas kaip žinomo Lietuvoje asmens – šiuolaikinio Lietuvos rašytojo ir Nacionalinės premijos laureato Mariaus Ivaškevičiaus terorizavimas už tam tikrą visuomenės dalį suerzinusius jo literatūrinius kūrinius ir viešą poziciją, taip bandant neteisėtai riboti kūrybos ir saviraiškos laisvę.

Prokuroras konstatuoja, kad tokioje situacijoje atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą būtų sukurtas precedentas, jog toleruojamas neapykantą skleidžiančios ir žmogų terorizuojančios informacijos platinimas, skatinamas neteisėtas privačių asmens duomenų rinkimas ir jų panaudojimas darant kitas nusikalstamas veikas. Todėl šiuo atveju nepradėjus baudžiamojo proceso aiškiai nukentėtų teisingumo interesai.

Kritika M. Ivaškevičiui suintensyvėjo jį paskelbus Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu.

Keliasdešimt žmonių prašė teisėsaugos pradėti tyrimą dėl romane „Žali“ išsakytų teiginių apie Lietuvos partizaninę kovą ir vieną jos vadovų – generolą Joną Žemaitį. Prokuratūra tai padaryti atsisakė.

Kelios organizacijos reikalavo sušaukti premijų komisijos posėdį ir iš naujo svarstyti klausimą dėl premijos M. Ivaškevičiui.

Teisėsauga taip pat sprendė, ar pradėti tyrimą dėl M. Ivaškevičiaus LRT radijo laidoje pasakytų žodžių „išstūmėm daug lenkakalbių, išstūmėm, išžudėm žydus...“. Tyrimą pradėti atsisakyta.