Į LSDP pirmininkus pretenduos Gintautas Paluckas, Mindaugas Sinkevičius ir Algirdas Sysas
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ly­de­rį šių me­tų pa­va­sa­rį rinks iš tri­jų kan­di­da­tų – da­bar­ti­nio pir­mi­nin­ko, Vil­niaus vi­ce­me­ro Gin­tau­tas Pa­luc­ko, bu­vu­sio ūkio mi­nis­tro, „Jo­na­vos van­de­nų“ di­rek­to­riaus Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus ir Sei­mo na­rio Al­gir­do Sy­so.

Partijos atstovas spaudai Justinas Argustas ketvirtadienį BNS patvirtino, kad G. Palucko kandidatūrą iškėlė 22 socdemų skyriai, du skyriai parėmė M. Sinkevičių, vienas – A. Sysą.

Pasak J. Argusto, šie kandidatai preliminariai sutiko dalyvauti rinkimuose. Vienas skyrius dar buvo iškėlęs europarlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės kandidatūrą, tačiau ji partijos rinkimų komisijai nepateikė reikalingų dokumentų.

Trečiadienis buvo paskutinė diena, kai socialdemokratų skyriai galėjo kelti kandidatus.

Tiesioginiai LSDP pirmininko rinkimai vyks balandžio 24 – 27 dienomis, bet vienam kandidatui nesurinkus daugiau nei 50 proc. balsų būtų rengiamas antrasis turas.

G. Paluckas socdemų lyderiu buvo išrinktas 2017 metais.