Į Kauną pirmiausia kelsis tik Žemės ūkio ministerija
Į Kau­ną pir­miau­sia kel­sis tik Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja – vė­liau, pa­pil­do­mai įver­ti­nus per­kė­li­mo po­vei­kį, bus spren­džia­ma, ar per­kel­ti ir Na­cio­na­li­nę mo­kė­ji­mo agen­tū­rą bei Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą, tre­čia­die­nį nu­spren­dė Vy­riau­sy­bė.

„Įvykdykime, ministre, tą punktą, kur kalbama apie Žemės ūkio ministerijos perkėlimą, pažiūrėkime, kaip ministerija funkcionuoja, ar yra rezultatas, o apie įstaigas kalbėkime kai įvertinsime rezultatą, pasiektą ministerijos“, – trečiadienį pasitarime sakė premjeras Saulius Skvernelis.

Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys sako, kad perkėlus ministeriją kelis mėnesius bus stebima, ar pasitvirtino prognozės dėl regionų politikos, lėšų sutaupymo, ir jei perkėlimas pasiteisins, bus perkeltos ir ministerijai pavaldžios įstaigos.

Jis taip pat pareiškė atsisakantis atlikti nepriklausomą analizę, kurią žadėjo pirmadienį profsąjungoms. Anot ministro, tam nebematoma poreikio.

„Jeigu dabar turėsime išpildymą šito projekto natūra – tai reiškia, ministerija Kaune, ir tada pažiūrime, kaip viskas veikia, tai, manau, kad ir tų nepriklausomų analizių nebereikia, nes akivaizdus bus poveikis“, – sakė ministras.

Anot jo, sprendimas atidėti įstaigų perkėlimą priimtas dėl NMA bei NŽT darbuotojų profsąjungų kilusio nepasitenkinimo.

„Tiesiog buvo išgirstas profsąjungų nuogąstavimas, kad nėra aiškų prognozių. Aišku, atsižvelgta, kad NMA yra atsakinga už Europinės paramos mokėjimą, NŽT turi užbaigti žemės reformą, ką privalome padaryti šiais metais. Jos turi svarbius uždavinius, tai svarstyti perkėlimą reikia kai iš tikrųjų įsitikinsime 200 proc., kad sprendimas yra teisingas“, – po pasitarimo žurnalistams sakė G. Surplys.

Jis pripažino nesvarstantis, kad ministerijos perkėlimas galėtų nepasiteisinti. Anot jo, tikėtina, kad galiausiai visos įstaigos bus perkeltos.

Žemės ūkio ministerija į Kauną turėtų būti perkelta iki 2020 metų kovo 31 dienos.