I. Gudžiūnaitei iškilo dilema: Vilniaus miestas ar Aplinkos ministerija?
Į ap­lin­kos mi­nis­tres tei­kia­ma Ir­ma Gu­džiū­nai­tė yra įra­šy­ta pir­muo­ju nu­me­riu į Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­muo­se, ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

„Čia visiškas atsitiktinumas, kad taip išėjo. Ji apskritai yra matoma, dirba gerai Vyriausybėje, dalyvauja posėdžiuose. Jos kandidatūrą pasirinko pats premjeras“, – BNS sakė politikas.

I. Gudžiūnaitė į „socialdarbiečių“ gretas įstojo 2018 metų birželį, BNS patvirtino partijos atstovė Evelina Butkutė-Lazdauskienė.

I. Gudžiūnaitė jau nebeturi galimybių atšaukti savo dalyvavimo savivaldos rinkimuose. Sausio 27 diena buvo paskutinė diena, kai partijos, rinkimų komitetai ar kandidatai gali atsiimti pareiškinius dokumentus.

G. Kirkilas teigė nežinantis, kurio posto atsisakytų I. Gudžiūnaitė, jeigu būtų išrinkta į tarybą.

„Aišku, čia jai pačiai spręsti, kaip daryti, bet jeigu jau ji pasiryžo dalyvauti Vyriausybėje, tai čia gal yra jos prioritetas“, – tvirtino parlamentaras.

„Socialdarbiečiai“ kandidato į Vilniaus merus nekelia ir rems buvusio sostinės vadovo Artūro Zuoko kandidatūrą.

Savivaldos rinkimai vyks kovo 3 dieną.

30-ies I. Gudžiūnaitė šiuo metu dirba teisingumo viceministre. Anksčiau ji buvo teisingumo atašė Lietuvos atstovybėje Europos Sąjungoje, vyriausioji specialistė Teisingumo ministerijoje.

Ji yra buvusi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) kontrolės komisijos nare, beveik 15 metų priklausė Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungai.

Pati politikė anksčiau BNS teigė norinti susilaikyti nuo komentarų iki prezidentės sprendimo dėl jos paskyrimo, o ketvirtadienio pavakare su ja susisiekti nepavyko.