Himno giedojimo iniciatoriai pasigedo valstybės dėmesio
Jach­tos „Am­ber­sail 2“ bu­riuo­to­jai siū­lo, kad vals­ty­bė ap­siim­tų glo­bo­ti ar ki­taip pri­si­dė­tų prie lie­pos 6-ąją vyks­tan­čios „Tau­tiš­kos gies­mės“ gie­do­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mo.

„Turime tokį tautos įvykį, turime savo įvaizdį pasaulyje, esame vienintelė šalis, vienintelė tauta, kuri tokią tradiciją turi. Žmonių jau nebereikia raginti, jie patys pasijungia, galvojame, kad ir valstybės globa, įsijungimas į tą dalyką turėtų būti“, – sakė „Tūkstantmečio odisėjos“ ir „Tautiškos giesmės“ aplink pasaulį iniciatyvos“ vadovas Raimundas Daubaras.

Apie galimą valstybės prisidėjimą šią savaitę jis kalbėjo su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

Idėja liepos 6-ąją, per Valstybės dieną, vienu metu – 21 val. Lietuvos laiku – įvairiose pasaulio vietose sugiedoti valstybės himną kilo prieš dešimtmetį.

„Pirmoji jachta „Ambersale“ prieš dešimt metų apiplaukė aplink pasaulį ir pakvietė visus pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį. Tada gimė ta kibirkštis, kaip mes tai pažymėsime – sugiedosime „Tautišką giesmę“ visi vienu kartu visame pasaulyje. Tai labai pavyko. Per dešimtmetį tą iniciatyva augo ir augo. (...) Tačiau neskatinant, neorganizuojant to dalyko, jis kažkiek niveliuosis“, – sakė R. Daubaras.

„Norime, kad iš valstybės pusės atsirastų globa ar įstatymų nustatyta forma, kad, pavyzdžiui, liepos 6-oji yra ir Himno diena. Tai reikštų, kad ją reikia pažymėti, kad reikia skirti ir kokių nors resursų, tada ir savivaldybės labiau atsižvelgs“, – svarstė jis.

Seimo pirmininko atstovė spaudai Karolina Frolovienė BNS sakė, kad per pokalbį su parlamento vadovu pasiūlytos kelios idėjos, kaip valstybė galėtų prisidėti prie „Tautiškos giesmės“ giedojimo organizavimo. Jos bus svarstomos toliau.