Henrikas Daktaras išvežtas į ligoninę
 Su­šlu­ba­vus svei­ka­tai, įka­li­ni­mo baus­mę iki gy­vos gal­vos at­lie­kan­tis Kau­no nu­si­kal­tė­lių va­dei­va Hen­ri­kas Dak­ta­ras iš­vež­tas į Kau­no kli­ni­kas, tre­čia­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt, rem­da­ma­sis šal­ti­nių in­for­ma­ci­ja.

„Tai – sveikatos problemos. Teko vežti tiesiai į Kauno klinikas, kalinių ligoninės šiuo atveju nepakako“, – teigė šaltinis.

H. Daktaras yra nuteistas už kelis nužudymus vadovaujant „daktarų“ nusikalstamam susivienijimui.

Jis bausmę atlieka Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje.