GMP numerius bus galima pamiršti
Nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio kai ku­rie skam­bi­nan­tie­ji grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos (GMP) trum­pai­siais te­le­fo­no ry­šio nu­me­riais 03, 033, 103 bus su­jun­gia­mi ne su me­di­kais, bet su Bend­ruo­ju pa­gal­bos cen­tru (BPC), kaip yra da­bar, skam­bi­nant prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo pa­jė­gų trum­pai­siais te­le­fo­no ry­šio nu­me­riais 01, 101, 011, po­li­ci­jos trum­pai­siais te­le­fo­no ry­šio nu­me­riais 02, 102, 022.

GMP trumpuosius pagalbos numerius BPC perims palaipsniui iki 2021 metų balandžio.

Po beveik poros metų – nuo 2021 metų spalio 1 dienos šiais trumpaisiais numeriais iš viso nepavyks niekur prisiskambinti – beliks tik vienintelis visiems pagalbos prašymams skubiosios pagalbos telefono ryšio numeris – 112. Šiuo numeriu visus gaunamus skubiosios pagalbos skambučius administruos ir pagalbos prašymus perduos pagalbos tarnyboms – policijai, aplinkos apsaugos, GMP, priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, BPC. Tokį siūlymą Vyriausybei teikia Vidaus reikalų ministerija.

Tikimasi, kad po pertvarkos Lietuvoje vieno langelio principu veiks vienas skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeris 112, kurį visuomenei bus lengva įsiminti.

Pasak vidaus reikalų viceministro Česlovo Mulmos, taip yra siekiama įgyvendinti neseniai pakeistas Bendrojo pagalbos centro įstatymo nuostatas, jog skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeris 112 yra bendras telefono ryšio numeris, skirtas pranešti apie rengiamą, daromą ar padarytą teisės pažeidimą, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai, materialiosioms ar nematerialiosioms vertybėms ir pagalbos tarnyboms iškviesti.

Šiuo metu GMP tarnybų trumpieji telefono ryšio numeriai 03, 033, 103 yra naudojami ne tik išsikviesti pagalbai, bet jais paskambinus medikai teikia ir konsultacijas.

„Skubios medicinos pagalbos išsikvietimo paslaugos ir medicininių konsultacijų paslaugos GMP dispečerinėse turėtų būti atskirtos, joms turėtų būti taikomi skirtingi kriterijai – atsiliepimo laikas, pokalbio laikas ir kiti“, – tvirtino Č. Mulma, pastebėdamas, kad, esant skubiam iškvietimui, gautam numeriu 112, skambinantiems asmenims, sujungiamiems su GMP dispečerine, tenka laukti, kol bus užbaigta medicininė konsultacija.

Todėl tikimasi, kad po pertvarkos Lietuvoje vieno langelio principu veiks vienas skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeris 112, kurį visuomenei bus lengva įsiminti. Bus atskirtos skubiosios medicinos pagalbos išsikvietimo paslaugos ir neskubios medicinos pagalbos – konsultacijų paslaugos. Todėl pagerėtų skubiosios pagalbos prašymo perdavimo operatyvumas tarp BPC ir GMP dispečerinių.

„Vietoj šiuo metu GMP naudojamų trumpųjų pagalbos telefono ryšio numerių siūlome įvesti naują visą parą veikiantį budinčiosios medicinos pagalbos nesunkiems ligoniams telefono ryšio numerį, kuriuo būtų teikiamos konsultacijos, kai nėra poreikio GMP atvykti į įvykio vietą. VRM siūlytų šį numerį administruoti esamoms GMP dispečerinėms, kurios prireikus turėtų galimybę registruoti ir skubius įvykius, nenukreipdamos žmogaus skambinti kitu numeriu“, – siūlyme Vyriausybei tikina Č. Mulma.