Gitano Nausėdos reitingas smuktelėjo, konkurentų paaugo
Pre­zi­den­to rin­ki­mų rei­tin­guo­se smuk­te­lė­jo pir­mau­jan­čio Gi­ta­no Nau­sė­dos po­pu­lia­ru­mas, o jo pa­grin­di­nių kon­ku­ren­tų Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės ir Sau­liaus Skver­ne­lio po­zi­ci­jos šiek tiek pa­ge­rė­jo, ro­do „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa, ją šeš­ta­die­nį skel­bia dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

Per šį mėnesį atliktą apklausą už ekonomistą G. Nausėdą per prezidento rinkimus žadėjo balsuoti 23,5 proc. respondentų, kai vasarį jo reitingas siekė 27,3 procento.

Konservatorių remiama Seimo narė I. Šimonytė vasarį sulaukė 22 proc. apklaustųjų paramos (vasarį – 20 proc.), „valstiečių“ kandidatas premjeras Saulius Skvernelis – 18,4 proc. (vasarį – 16 proc.).

Reitingo pokyčius galėjo lemti šiek tiek pasikeitusi apklausos metodika.

„Pirmą kartą pateiktas sąrašas žmonių, kurie užregistruoti kaip kandidatai – 15 žmonių, tačiau sąrašas iš esmės nepasikeitė“, – BNS sakė „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys.

Iki tol klausimas buvo atviras ir respondentai galėjo patys nurodyti, už ką balsuotų.

Ketvirtasis sąraše – socialdemokratas Vytenis Andriukaitis, jį palaikytų 4,7 proc. respondentų (vasarį – 2,8 proc.), už filosofą Arvydą Juozaitį balsuotų 3,6 proc. respondentų (vasarį – 4,5 proc.), o už liberalą Petrą Auštrevičių – 2,3 proc. (vasarį 1,9 proc.).

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ gyventojų apklausą atliko kovo 7–15 dienomis.