Gabrielius Landsbergis liudija „MG Baltic“ byloje
Kon­cer­no „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lą nag­ri­nė­jan­tis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį apk­lau­sia opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­rį par­la­men­ta­rą Gab­rie­lių Lands­ber­gį apie jo pa­žin­tį su by­lo­je kal­ti­na­mu bu­vu­siu „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu.

Į teismo posėdį atvykęs G. Landsbergis patvirtino pažįstantis R. Kurlianskį, taip pat byloje kaltinamus politikus, išskyrus Šarūną Gustainį.

„Aš turėjau tris susitikimus su ponu Kurlianskiu“, – teismui teigė politikas.

Pasak G. Landsbergio, pirmas susitikimas įvyko 2015 metų pavasarį, kai jis buvo išrinktas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininku.

Parlamentaro teigimu, susipažįstant su R. Kurlianskiu tarpininkavo viešųjų ryšių specialistas Mykolas Katkus, bet susitikime jis nedalyvavo.

G. Landsbergio pokalbis su R. Kurlianskiu įvyko jo kabinete „MG Baltic“ būstinėje Vilniuje.

„Tai nebuvo draugiškas susitikimas. Man rodos, kad galėjau susidaryti įspūdį, kad pono Kurlianskio nuomonė apie mane nebuvo pozityvi“, – kalbėjo politikas.

Jo teigimu, kitas susitikimas įvyko 2015 metais, jame dar kaip koncerno atstovas dalyvavo valdybos narys, teisininkas Romanas Raulynaitis.

Pasak G. Landsbergio, trečias susitikimas su R. Kurlianskiu įvyko 2016 metais, artėjant Seimo rinkimams. G. Landsbergis teigė, kad tada susitiko su visų žiniasklaidos priemonių atstovais.

Penktadienį taip pat baigta žiniasklaidos agentūros „PHD Lietuva“ vadovo Daliaus Dulevičiaus apklausa.

Jis aiškinosi dėl „MG Baltic“ valdomos LNK grupės nuolaidos Darbo partijai už politinę reklamą. Šią nuolaidą prokurorai laiko R. Kurlianskio kyšiu buvusiam „darbiečiui“ Vytautui Gapšiui.

Buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas kaltinamas davęs kyšių ir kitiems politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą.

Byloje be R. Kurlianskio ir V. Gapšio korupcija kaltinami buvęs liberalų lyderis Eligijus Masiulis, buvęs Seimo narys liberalas Šarūnas Gustainis. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių.

Kaltinimai oficialiai pateikti ir Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui.

Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai.