Gabrielius Landsbergis: konservatoriai turi būti žmonių partija
Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) tu­ri bū­ti at­sva­ra tik val­džios sie­kian­tiems da­bar­ti­niams val­dan­tie­siems ir bū­ti žmo­nių par­ti­ja, tei­gia di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos ly­de­ris.

Šeštadienį per TS-LKD tarybos posėdį Gabrielius Landsbergis žmonių partijos šūkį iškėlė artėjantiems savivaldos, Europos Parlamento, prezidento rinkimams.

Jis prisipažino dėl jo sulaukęs ir pašaipų.

„Tie, kurie atėjo prie manęs su šypsena, dažnai ironiška, sako: tai kas anksčiau buvot? Kieno partija? (...) Tas žodis atsirado pirmiausia svarstant ir kalbant apie dabartinę politinę padėtį Lietuvoje“, – šeštadienį teigė G. Landsbergis.

„Mes žiūrime dabar į „valstiečius“, visą valdančiąją daugumą, jų priimtus sprendimus ir dalykus, prieš kuriuos mes kovojame, iš esmės juos galima apibūdinti, kad valdančioji dauguma šiandien yra valdžios partija. Tai žmonės, kurie nori likti valdžioje bet kokia kaina“, – aiškino politikas.

Anot jo, konservatoriai turėtų būti atsvara tokiai politinei jėgai.

„Ir kas yra kitoje pusėje? Man atrodo, kad tai yra partija arba bendruomenė, kuri yra žmonių pusėje. Tai partija, kuri atsistoja šalia žmonių ir siekia žmonėms padėti, ta partija, bendruomenė, kuri siekia tiems žmonėms atstovauti“, – tvirtino G. Landsbergis.

„Europos Sąjungoje mes priklausome Europos liaudies partijai. Liaudis – toks žodis Lietuvoje rečiau vartojamas ir skatintinas nevartoti geriau politiniame kontekste. Bet žmonės ir būti žmonių partija, atstovauti žmonėms, būti žmonių pusėje yra visai teisingas terminas“, – teigė partijos vadovas.

Jis vylėsi, kad vis dažniau kalbant apie žmones, jų interesų gynimą palaipsniui nuo veidų pranyks ir ironiškos šypsenos.

G. Landsbergis sakė, kad konservatoriai nedalyvaus valdančiųjų inicijuojamuose parlamentiniuose tyrimuose. Anot jo, tai politinio susidorojimo instrumentai.

„Mes juose nedalyvaujame, jeigu mane kvies liudininku, tegu atvesdina, neturiu ką ten pasakyti“, – teigė Seimo narys.

TS-LKD pirmininkas ragino geriau kalbėti apie kultūros, medicinos, švietimo darbuotojų padėtį, demokratijos užtikrinimą.

V. Ušackas už tradicinę šeimą ir draugus užsienio politikoje

Šeštadienį per partijos tarybos posėdį taip pat prisistatė abu konservatorių pretendentai į prezidentus – Vygaudas Ušackas ir Ingrida Šimonytė.

V. Ušackas sakė, kad jo vizija – klestinti Lietuva. Anot jo, reikia siekti, kad per septynerius metus Lietuva pagal ekonominius, socialinius rodiklius pasiektų Europos Sąjungos vidurkį. Anot jo, neteisinga, kai minimalią algą gaunantys pardavėjai sumoka daugiau pajamų mokesčio nei stambieji žemvaldžiai, antstoliai.

Jis taip pat pabrėžė esąs už tradicinę šeimą, kurią laiko visko pamatu.

„Esu už tvirtą tradicinę šeimą, už vyro ir moters santuoką. (...) Aš toleruoju partnerystę, bet mano įsitikinimu, – tradicinė šeima vyro ir moters ir visa ko pamatas“, – sakė jis.

Kalbėdamas apie užsienio politiką, buvęs užsienio reikalų ministras teigė, kad reikia remtis draugais Vakaruose ir Rytuose.

„Mano giliu įsitikinimu, Lietuvos įtaka ir jėga, ir galia yra mūsų draugų tinkle ir Rytuose, ir Vakaruose. Kuo mes daugiau turėsime draugų, tuo daugiau turėsime saugumo garantijų, tuo turėsime daugiau galimybių pritraukti į Lietuvą investicijų ar rasti nišų Lietuvoje pagamintai produkcijai“, – sakė V. Ušackas.

Tuo pačiu jis teigė, kad reikia išlaikyti savo vertybes, būtina remti Ukrainą.

„Bet mums reikia kalbėtis su Rusija, nedarant lygybės ženklo tarp Kremliaus ir paprastų žmonių, kurie 1991-ųjų sausio mėnesį išėjo į gatves. Beveik pusė milijono jų išėjo į gatves, kad pademonstruotų palaikymą prieš diktatorių. Mums reikia remti opoziciją, žmogaus teisių gynėjus ir kalbėti su tais žmonėmis, kurie yra įbauginti ar suklaidinti. Nieko nėra amžino, V. Putinas irgi nėra amžinas“, – kalbėjo V. Ušackas.

I. Šimonytė ieškos svirties vizijoms įgyvendinti

I. Šimonytė savo ruožtu akcentavo, kad svarbu išlaikyti žmonių domėjimąsi politika ir gyrė konservatorių sumanymą surengti pirminius kandidato į prezidento rinkimus, kuriuose gali dalyvauti ne tik partijos nariai, bet ir jos rėmėjai.

„Pastaruosius dvejus ir ypač pastaruosius metus, atrodo, kad matome tam tikrą tikslingą siekį nunorinti žmones nuo politikos (...) tai reiškia, priversti juos išeiti į vidinę emigraciją. Tai būsena, kai esi savo vidiniuose reikaluose, savo ir savo šeimos gyvenime, savo darbe, savo daržuose, gėlėse ir katinuose, bet vengi iš viso galvoti apie tai, kas vyksta aplink“, – sakė ji.

Anot politikės, būnant vidinėje emigracijoje galima nepastebėti, „kaip prarasime savo laisvę, savo demokratiją, savo Konstituciją“.

„Aš tas grėsmes šiandien labai aiškiai matau“, – sakė ji.

I. Šimonytė taip pat atkreipė dėmesį, kad prikurta daug strategijų, programų, vizijų, bet jos nevirta realybe.

„Turime atrasti tą svirtį, kad reikalai pajudėtų iš mirties taško“, – tvirtino jo.

Balsavimas pirminiuose TS-LKD kandidato į prezidentus rinkimuose vyks lapkričio 3 – 4 dienomis.

Prezidento ir Europos Parlamento rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų gegužę, savivaldos – kovą.