Gabrielius Landsbergis: didieji miestai reikalauja atidesnio mūsų žvilgsnio
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis šeš­ta­die­nį par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­svei­ki­no me­rais sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­rink­tus par­ti­jos na­rius.

„Jūs esat įkvėpimas. Jūs esat žvilgsnis mums į ateitį. Jūs esat mums pamoka – įkvepianti pamoka ir tai yra startas dar didesnei pergalei“, – sakė G. Landsbergis.

Partijos tarybos posėdis prasidėjo gėlių įteikimu, plojimais išrinktiems merams ir padėkomis prisidėjusiems prie darbų rinkimuose.

Kovą vykusiuose savivaldos rinkimuose konservatoriai gavo 11 merų mandatų – Alytaus, Anykščių, Kaišiadorių, Kupiškio, Molėtų, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių, Skuodo ir Šakių rajonuose bei Palangos mieste.

Pasak G. Landsbergio, būtina įvertinti partijos pasirodymą didžiuosiuose miestuose, kuriuose merų postų iškovoti nepavyko.

„Didieji miestai reikalauja atidesnio mūsų žvilgsnio. Prezidiume priėmėme sprendimą, kad kreipėmės į tris skyrius prašydami refleksijos – kas pavyko, kas nepavyko. Yra tikrai, apie ką pagalvot – kuo pasidžiaugt ir dėl ko nerimaut“, – sakė G. Landsbergis.

Iš viso konservatoriai kovą vykusiuose savivaldos rinkimuose gavo 274 mandatus. Gegužę vyksiančiuose prezidento rinkimuose konservatoriai kelia Seimo narės Ingridos Šimonytės kandidatūrą.