FNTT pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl pinigų plovimo
Dėl pi­ni­gų plo­vi­mo Lie­tu­vo­je di­de­lių grės­mių nė­ra, sa­ko Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) va­do­vas. Pa­sak An­to­nio Mi­kuls­kio, ne­se­niai bu­vo pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl ne­aiš­kios kil­mės lė­šų.

„Prieš dvi savaites pradėjome du ikiteisminius tyrimus, kas liečia pinigų plovimą. Sumos nemažos, virš milijono. Neaiškios kilmės lėšos keliauja“, – trečiadienį po Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio, kuriame buvo aptarti pinigų plovimo atvejai komerciniuose bankuose ir prevencijos priemonių stiprinimas, žurnalistams sakė A. Mikulskis.

Jis nekomentavo, kokie komerciniai bankai yra susiję su atliekamais tyrimais.

„Dabartiniu metu, kas liečia pinigų plovimą, Lietuvoje didelių grėsmių nėra. Viskas kas buvo, tai buvo faktiškai iki 2012 metų, tada buvo daug problemų, kol egzistavo du bankai („Snoras“ ir Ūkio bankas – BNS)“, – teigė A. Mikulskis.

Pasak jo, dabar Lietuvoje pinigų plovimo „prevencijos yra pakankamai“.

FNTT vadovas informavo, kad pernai buvo virš 20 tyrimų, susijusių su pinigų plovimu, dalis jų jau baigti, o medžiaga perduota teismui.

„Tendencija tokia pati išlieka – po 20 tyrimų per metus“, – teigė A. Mikulskis