Finansinių sankcijų baubas nuo medikų traukiasi
Sei­mo val­dan­tie­ji pra­re­gė­jo – siū­lo svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų fi­nan­siš­kai iš vi­so ne­baus­ti už lai­ku ne­su­teik­tas pa­slau­gas, nors pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je ka­te­go­riš­kai prieš­ta­ra­vo, kad fi­nan­si­nių sank­ci­jų tai­ky­mas bū­tų ati­dė­tas iki 2020 me­tų.

Esą dabar svarstoma nuo finansinių sankcijų taikymo pereiti prie finansinio skatinimo greičiau priimti pacientus. Taip pasielgti valdančiuosius dar prieš metus ragino tiek medikų, tiek pacientų organizacijos.

Būtų paradoksas

Prieš porą metų ankstesnės kadencijos Seimas pakeitė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą ir numatė, kad įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatai priklausys nuo paslaugų teikimo terminų. Įstaigoms už pavėluotai suteiktas paslaugas 20–50 proc. turėtų būti mažinamas finansavimas, atsižvelgiant į tai, kiek dienų pavėluota.

Iš pradžių buvo numatyta, kad ši naujovė įsigalios nuo 2018 metų sausio 1 dienos, tačiau praėjusių metų pabaigoje jau šios kadencijos Seimas nutarė pataisų įsigaliojimą atidėti dar metams. Todėl pagal dabartines Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatas finansinės sankcijos už ne pagal terminus priimtus pacientus turėtų būti pradedamos taikyti jau nuo ateinančių metų pradžios.

„Pas gydytojus specialistus registruojasi labai daug pacientų, nes pacientui įstatymu suteikta teisė rinktis konkretų specialistą. Tad gali būti sukurta paradoksali situacija – už tokių gydytojų specialistų atliktą kokybišką darbą gydymo įstaiga gaus sumažintą finansavimą, o tai gali atsiliepti teikiamų paslaugų kokybei ir prieinamumui. Be to, neaišku, kas apmokės kokybiškų, bet pavėluotai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo išlaidas – medikų darbo užmokesčio, tyrimų, konsultavimo ir kitas, nes pačios gydymo įstaigos tokių resursų neturės“, – teigė parlamentaras Darius Kaminskas, pristatydamas siūlomas naujas įstatymo pataisas, kuriomis norima iš viso atsisakyti finansinių sankcijų taikymo terminų nesilaikančioms sveikatos priežiūros įstaigoms.

Dar nepasirengta

Seimo nario D. Kaminsko pateiktoms pataisoms pritaria ir kiti valdančiajai daugumai priklausantys Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai – Raimundas Martinėlis, Laimutė Matkevičienė, Algimantas Kirkutis, Antanas Vinkus, Kęstutis Bartkevičius bei komiteto pirmininkė Asta Kubilienė. Nors pernai, kai Seimo opozicija pasiūlė šių sankcijų taikymą atidėti ne vieniems, o dvejiems metams – iki 2020-ųjų, jie kategoriškai tam pasipriešino ir tikino, jog iki šių metų pabaigos tokiai naujovei bus tinkamai pasirengta. Deja, dabar komiteto nariai priversti konstatuoti, kad taip neįvyko.

„Visa sistema siejama su nauja elektronine sveikatos sistema, tačiau pereinant nuo vienos elektroninės sveikatos sistemos prie kitos nėra taip, kad perkerpi juostelę ir viskas jau puikiai veikia. Reikalingas pereinamasis laikotarpis“, – „Lietuvos žinioms“ aiškino A. Kubilienė.

Pasak jos, iki šiol nėra ir jokio tikslesnio bei platesnio monitoringo, kuris parodytų, kokia iš tikrųjų yra situacija, kiek pacientams reikia laukti gydytojo priėmimo, kokios yra galimybės. Kai elektroninė sveikatos sistema veiks tinkamai, A. Kubilienės tikinimu, bus aiškiau, kiek pacientams iš tikrųjų reikia laukti.

„Norime ne bausti įstaigas už tai, kad pavėluotai priima pacientus, bet skatinti už laiku priimtus žmones. Kaip tai bus daroma, kol kas nenuspręsta“, – tikino Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė.

Siūlymų būta

Ne švaistytis finansinėmis sankcijomis sveikatos priežiūros įstaigoms, negalinčioms užtikrinti, kad pacientui bus laiku suteiktos paslaugos, o skatinti eilių prie medikų specialistų durų mažėjimą šalies valdžiai ne kartą siūlė įvairios medikų asocijuotos organizacijos.

Vida Augustinienė: „Nemanau, kad tokioms naujovėms Lietuvos sveikatos sistema yra pasirengusi."

Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentas, Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas „Lietuvos žinioms“ yra teigęs, jog skatinimas visada duoda geresnių rezultatų nei baudimas. „Lietuvoje sveikatos priežiūros įstaigos, ypač mažesnės, negali pasiūlyti konkurencingų atlyginimų, palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Net ir didžiosiomis šalies gydymo įstaigomis didžiuosiuose miestuose“, – tikino jis.

Lietuvos rajonų ligoninių asociacijos valdybos pirmininkas, Pakruojo ligoninės direktorius Vygantas Sudaris, kalbėdamas su „Lietuvos žiniomis“, yra teigęs, jog finansinės sankcijos sveikatos priežiūros įstaigoms už tai, kad per nustatytą laiką gydytojai nespėja priimti pacientų ir dėl to susidaro laukiančiųjų eilės ar reikalingos srities specialistų iš viso nėra, nes nėra pinigų jiems pasamdyti, gali tapti kilpa ant ligoninių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų kaklo. „Sistemą reikėtų keisti struktūriškai – numatyti, jog žmogui skaudant ausį nereikėtų jo siųsti pas šeimos gydytoją, kad šis išrašytų siuntimą pas kitą gydytoją, o pacientas galėtų tiesiogiai eiti pas reikalingą specialistą“, – dėstė V. Sudaris.

Tiesiog apgaulė

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė tvirtino, jog dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisų, kurios jau priimtos, pacientai tiesiog buvo apgaudinėjami, nes jau seniai aišku, kad gydymo įstaigos priimti juos pagal įstatyme numatytus terminus negalės.

„Nemanau, kad tokioms naujovėms Lietuvos sveikatos sistema yra pasirengusi. Kažkodėl labai skubama ir norima kažką daryti, tik neaišku ką. Neveikia taip efektyviai, kaip turėtų, elektroninė registracija pas gydytojus, tinkamai neveikia ir elektroninė sveikatos sistema. Todėl tokios skubios pertvarkos vargu ar būtų naudingos pacientams, nes būtų ribojamas ligonių patekimas pas reikiamus gydytojus“, – sakė ji.

Asta Kubilienė: "Nėra taip, kad perkerpi juostelę ir viskas puikiai veikia. Reikalingas pereinamasis laikotarpis.“

Geriau vėliau nei niekada

Seimo opozicijai atstovaujantis Sveikatos reikalų komiteto narys Antanas Matulas, išgirdęs apie jo kolegų registruotas pataisas, lengviau atsiduso. Mat jau visus metus kalbama, kad yra būtina keisti dabartines įstatymo nuostatas, tačiau iki šiol niekas nenorėjo girdėti šio raginimo.

„Jau pernai buvo aišku, kad pasirengti naujovėms šiemet nebus spėta. Tačiau dauguma buvo užsispyrusi ir pasiryžusi per metus laiko viską sutvarkyti. Prieš mėnesį Seimo komitete vėl buvo apie tai kalbama, tačiau komiteto dauguma buvo įsitikinusi, kad naujovei pasirengta, nors tiek Valstybinė ligonių kasa, tiek Registrų centras pripažino, jog dar ne laikas pradėti taikyti tokią naujovę“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo A. Matulas.

Anot jo, jokių prielaidų, kad medikas pacientą galėtų priimti per 7 ar 30 dienų, kaip numatyta įstatyme, iki šiol nesudaryta – elektroninė sveikatos sistema veikia blogai, elektroninis receptas stringa, registracijos pas gydytojus sistema nuo ateinančių metų taip, kaip priklauso, taip pat dar neveiks.