Etikos sargų smūgis Remigijaus Šimašiaus komitetui – valdyba buvo teisi
Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba, pa­nai­ki­nu­si Vil­niaus mies­to sky­riaus spren­di­mą sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ne su par­ti­jos, o nau­jai bu­ria­mo rin­ki­mų ko­mi­te­to są­ra­šu, pa­siel­gė tei­sin­gai, pir­ma­die­nio va­ka­rą nu­spren­dė Li­be­ra­lų są­jū­džio Eti­kos ir skaid­ru­mo ko­mi­si­ja.

„Valdybos priimti sprendimai atitinka įstatus“, – po komisijos posėdžio BNS pranešė jos vadovas Vytautas Tamošiūnas.

„Mūsų tas sprendimas nebuvo kažkoks naujas. Išaiškinimą kaip komisija jau buvome padarę liepos mėnesį, kai buvo kilęs klausimas dėl Pagėgių ir Utenos. Tada pasakėme, kad pagal įstatus tai yra valdybos kompetencijos klausimas. Ir jeigu valdyba nusprendžia, kad kažkuris skyrius gali elgtis, kaip nori, – eiti su komitetu ir valdyba tam pritaria, tada skyrius gali eiti, bet jeigu valdyba nusprendžia, kad visur bus partiniai sąrašai, ką valdybą ir priėmė, tai tada yra sprendimas, kad visi skyriai formuoti partinius sąrašus. O jeigu nesusitari su valdyba, tada yra galimybė sustabdyti narystę ir eiti su komitetu“, – pridūrė jis.

Pasak V. Tamošiūno, dabar partijos valdyba spręs dėl tolimesnių veiksmų.

Spalio 17-ąją partijos Liberalų sąjūdžio valdyba panaikino Vilniaus miesto skyriaus sprendimą savivaldos rinkimuose dalyvauti ne su partijos, o naujai buriamo rinkimų komiteto sąrašu.

Partijos valdybos nuomone, sostinės liberalų apsisprendimas rinkimuose dalyvauti visuomeninio rinkimų komiteto forma pažeidė partijos įstatus, valdybos sprendimus.

Iki spalio 31-osios Vilniaus skyrius turėjo atšaukti siekius savivaldos rinkimuose dalyvauti su komiteto sąrašu. Bet skyrius to nepadarė.

Po Liberalų sąjūdžio Etikos ir skaidrumo komisijos sprendimo liberalsąjūdiečių lyderis Eugenijus Gentvilas pranešė apie Vilniaus skyriaus laukiančią pertvarką.

„Vilniaus skyrius pažeidė partijos valdybos sprendimus, t.y., ir įstatus. Po to gavo nurodymą sušaukti naują susirinkimą. Nesušaukė. Skyriaus pirmininkė ir pavaduotojas išėjo. Nebėra skyriaus vadovų. Nebėra, kas gali kviesti skyriaus susirinkimus, o skyriuje liko apie tūkstantis narių“, – teigė E. Gentvilas.

Pasak jo, apie skyriaus pertvarką paskelbs partijos valdyba. „Paves surinkti skyrių ir išsirinkti jam vadovybę bei dirbti toliau“, – teigė E. Gentvilas.

Valdybos posėdis numatytas trečiadienį.

„Planuojame iki lapkričio 20 dienos sušaukti naują skyriaus steigiamąjį susirinkimą“, – tvirtino jis.

Buvusi liberalsąjūdiečių Vilniaus miesto skyriaus vadovė, parlamentarė Aušrinė Armonaitė jau pasitraukė iš Liberalų sąjūdžio. Buvęs jos pavaduotojas Vytautas Mitalas prieš kelias dienas facebooke taip pat pranešė palikęs partiją.

Spalio 17-ąją partijos Liberalų sąjūdžio valdyba panaikino Vilniaus miesto skyriaus sprendimą savivaldos rinkimuose dalyvauti ne su partijos, o naujai buriamo rinkimų komiteto sąrašu. Iki spalio 31-osios Vilniaus skyrius turėjo atšaukti siekius savivaldos rinkimuose dalyvauti su komiteto sąrašu. Bet skyrius to nepadarė.

Vilniaus meras, buvęs Liberalų sąjūdžio pirmininkas Remigijus Šimašius, žadantis siekti dar vienos sostinės vadovo kadencijos, jau pristatė visuomeninio rinkimų komiteto „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ komandą ir idėjas. Jis partiją taip pat paliko.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovą.