Etikos sargai tikrins, ar M. Bilotienė sutartis pasirašinėjo pati su savimi
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį pa­skel­bė pra­de­dan­ti ty­ri­mą dėl Na­cio­na­li­nės mo­kyk­lų ver­ti­ni­mo agen­tū­ros di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos, šiuo me­tu lai­ki­nai va­do­vau­jan­čios Ug­dy­mo plė­to­tės cen­trui Mo­ni­kos Bi­lo­tie­nės el­ge­sio.

VTEK nurodo tirsianti, ar tarnautoja išvengė galimo interesų konflikto.

Teigiama, kad M. Bilotienė galėjo pati su savimi pasirašyti sutartis, pagal kurias Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūrai teikė išorės audito paslaugas. Tačiau pati M. Bilotienė teigia, kad niekada su savimi sutarčių nepasirašė.

„Pati su savimi nepasirašinėjau, nemanau, kad ten būtų pasirašinėtos sutartys. Tokių aš neprisimenu atvejų, kad taip būtų buvę“, – BNS sakė M. Bilotienė.

„Tegu tiria, pasižiūri, aš tikrai nieko neslepiu“, – pridūrė ji.

VTEK nurodo pradėjusi tyrimą gauto pranešimo pagrindu.

M. Bilotienė šiuo metu eina ir kitos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžios įstaigos – Ugdymo plėtotės centro laikinosios vadovės pareigas.

Į jas ji buvo pernai paskirta atstatydintosios ministrės Jurgitos Petrauskienės sprendimu, kai iš pareigų buvo nušalintas laikinasis centro vadovas direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis, kilus įtarimų dėl galbūt neskaidriai vykdytų viešųjų pirkimų.

Dar anksčiau įtarus neskaidriai rengtais pirkimais iš Ugdymo plėtotės centro vadovo pareigų buvo atleistas Giedrius Vaidelis.