Etikos sargai Gabrieliaus Landsbergio nebaudė
Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja (EPK) nu­spren­dė, kad kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų, kai bal­sa­vo dėl pen­si­jų re­for­mos ir su gru­pe Sei­mo na­rių dėl jos krei­pė­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT).

G. Landsbergio oponentai šį klausimą iškėlė, kai paaiškėjo informacija apie jo sutuoktinės Austėjos Landsbergienės susitarimą su vienu investicijų fondu.

Tyrimą atlikusi komisija nustatė, kad praėjusiais metais Seime nuo birželio 5 iki 28 dienos svarstant pensijų reformą G. Landsbergis balsavo vienintelį kartą – nepritarė projektui po pateikimo.

Išvadų rengėjai, opozicinių liberalų atstovė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir valdančiųjų socialdarbiečių atstovas Andrius Palionis, siūlė alternatyvias formuluotes dėl šio balsavimo: pirmuoju atveju, kad G. Landsbergis neprivalėjo nusišalinti, antruoju – kad galėjo nusišalinti balsuodamas dėl pensijų pertvarkos.

Už abu variantus balsavo po penkis parlamentarus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lėmė komisijos pirmininkės Ritos Tamašunienės balsas. Ji pritarė V. Čmilytės-Nielsen pozicijai.

Išvadą pristačiusi V. Čmilytė-Nielsen pažymėjo, kad tiek balsavimas dėl pensijų reformos, tiek vėliau opozicijos kreipimasis į Konstitucinį Teismą vyko dar prieš G. Landsbergio sutuoktinės Austėjos Landsbergienės verslo susitarimą su investiciniu fondu „BaltCap Infrastructure Fund“.

„G. Landsbergio sutuoktinės vadovaujamos įmonės ir vieno fondo valdomos įmonės sutartis buvo pasirašyta 2018 metų rugsėjo mėnesį, tai svarbus faktas, mes matome, kad vyko vėliau nei šių klausimų svarstymas“, – sakė liberalė.

Minimas fondas skirs 11 mln. eurų naujos mokyklos ir vaikų darželio statybai Vilniaus Kalnėnų mikrorajone. Pastatu mokėdami nuomos mokestį naudosis A. Landsbergienės valdoma Karalienės Mortos mokykla bei darželis „Vaikystės sodas“.

„BaltCap“ skelbė, kad į jos įsteigtą 100 milijonų eurų dydžio fondą BInF investavo visi didžiausi Baltijos šalių pensijų fondai, gyvybės draudimo bendrovė bei kiti instituciniai investuotojai.

Seimo EPK taip pat nusprendė surinktą med-iagą perduoti tyrimą dėl galimos politinės korupcijos atliekančiai laikinajai yrimo komisijai, vadovaujamai „valstietės“ Agnės Širinskienės. Konservatorių kreipimosi į KT epizodas yra įtrauktas į komisijai pavestų atsakyti klausimų sąrašą.

Į EPK dėl G. Landsbergio kreipėsi valdančiųjų „valstiečių“ atstovai, kaltindami politiką, kad šis atstovauja pensijų fondams jo šeimos verslui pasirašant kontraktus su jais.

Pats G. Landsbergis kaltinimus vadina insinuacijomis ir spaudimu Konstituciniam Teismui, turinčiam pasisakyti dėl pensijų reformos.

Per 30 Seimo opozicijos atstovų iš įvairių frakcijų liepą kreipėsi į KT dėl Seimo patvirtintos pensijų sistemos reformos tvirtindami, kad ko pažeis antroje pensijų kaupimo pakopoje dalyvaujančių žmonių teisėtus lūkesčius. Valdantieji teigė, jog šį raštą politikams sukūrė antros pakopos pensijų fondus atstovaujantis verslas.