Etikos komisija ėmėsi Gabrieliaus Landsbergio akcijų klausimo
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) penk­ta­die­nį pra­ne­šė pra­dė­ju­si ty­ri­mą dėl opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio ne­dek­la­ruo­tų ak­ci­jų.

Tyrimas pradėtas valdančiųjų „valstiečių“ atstovės Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu.

Jame teigiama, kad G. Landsbergis metinėse turto deklaracijose už 2016 ir 2017 metus nurodo turintis akcijų, tačiau jos nėra pateiktos viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje.

VTEK aiškinsis, ar parlamentaras nepažeidė įstatymų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

G. Landsbergio 2017-ųjų turto deklaracijoje rašoma, kad jis turi akcijų už 141 eurą.

Politikas šią savaitę BNS teigė, kad čia nurodytos jau bankrutavusio Ūkio banko akcijos, pirktos tada, kai jis nebuvo viešu asmeniu.

A. Širinskienė taip pat paprašė valstybės institucijų išsiaiškinti, iš kur G. Landsbergio šeima turėjo 750 tūkst. eurų investuoti į fondą „SEB Modern Growth Fund“.

Pats politikas teigia, kad šie pinigai yra iš sutuoktinės verslo dividendų.