ES pilietinis karas: Lenkija stojo į Vengrijos pusę, o Lietuva sieks dialogo
Vil­niu­je vie­šin­tis Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ja­ce­kas Cza­pu­to­wic­zius ža­da rem­ti Veng­ri­ją gin­če su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES), tuo me­tu Lie­tu­va sa­ko siek­sian­ti Bu­da­peš­to ir bend­ri­jos dia­lo­go.

Europos Parlamentas trečiadienį nubalsavo, kad ES imtųsi priemonių dėl demokratijos vertybių ir teisinės valstybės principų varžymo Vengrijoje.

L. Linkevičius ketvirtadienį pažadėjo, kad Lietuva nepalaikys sankcijų Lenkijai, jei dėl to teks balsuoti bendrijos narėms.

Prieš Vengriją turėtų būti pradėta pažeidimo procedūra, o po jos Budapeštas gali prarasti balsavimo teisę ES. Dėl to turėtų spręsti iš visų ES narių sudaryta Taryba.

„Jeigu tai taptų diskusija Taryboje, mes būtume prieš tai. Mes vetuosime sprendimą, jeigu bus sprendžiama dėl sankcijų“, – ketvirtadienį sakė J. Czaputowiczius bendroje spaudos konferencijoje su Lietuvos kolega Linu Linkevičiumi.

„Manau, kad ES bando daryti spaudimą mūsų regiono šalims ir šiuo atveju turime demonstruoti solidarumą“, – pridūrė jis.

L. Linkevičius teigė, jog sankcijos Vengrijai nepadės suartinti ES ir Budapešto pozicijų ir tvirtino, kad „mes esame už dialogą vietoje ultimatumų“.

Vis dėlto jis neatskleidė, kaip Lietuva balsuotų, jeigu klausimas dėl sankcijų Vengrijai persikeltų į Tarybą.

„Kas vyks ateityje, apie tai ir spręsime ateityje“, – kalbėjo ministras.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas jau daugelį metų sulaukia tarptautinės kritikos dėl rinkimų sistemos, žiniasklaidos laisvės ir teismų nepriklausomybės, netinkamo elgesio su prieglobsčio ieškotojais.

Budapeštas siekia įrodyti, kad priemonės prieš migrantus ir suverenių teisių gynimas atitinka šalies ir Europos rinkėjų nuotaikas.

Europos Komisija šiuo metu atlieka pažeidimo procedūrą ir Lenkijos atžvilgiu. Briuseliui nerimą kelia čia vykdoma teismų reforma.

L. Linkevičius ketvirtadienį pažadėjo, kad Lietuva nepalaikys sankcijų Lenkijai, jei dėl to teks balsuoti bendrijos narėms.