ES piliečiams veriamos durys kurti partijas Lietuvoje
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­siū­lė Sei­mui pri­im­ti pa­tai­sas, kad ES ša­lių pi­lie­čiai ga­lė­tų bū­ti Lie­tu­vos po­li­ti­nių par­ti­jų na­riais.

Europos Komisija yra pradėjusi prieš Lietuvą pažeidimo procedūrą, argumentuodama, kad tokios galimybės nenumatymas pažeidžia ES teisę.

„Labai daug kartų Seimas šį projektą grąžino tobulinti. Tikimės, kad Seimas šį kartą projektui pritars“, – Vyriausybės posėdyje sakė teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Vyriausybė siūlo, kad politinių partijų nariais galėtų tapti 18-os metų, kitų šalių partijų nariais nesantys ir ilgesniam nei pusės metų laikotarpiui į Lietuvą atvykę ES šalių piliečiai.

Anksčiau Vyriausybė yra siūliusi ir numatyti galimybę užsieniečiams Lietuvoje steigti partijas, tačiau tam nepritarė Seimas.

Dabar norėdami stoti į partiją ES šalių piliečiai turi be pertraukos pragyventi Lietuvoje penkerius metus.