EP Lietuvą išgirdo: Ignalinos AE uždarymui skyrė tiek, kiek prašė
Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) Pra­mo­nės, moks­li­nių ty­ri­mų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė siū­ly­mui nau­jo­je dau­gia­me­tė­je ES fi­nan­si­nė­je pers­pek­ty­vo­je skir­ti Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) už­da­ry­mui 780 mln. eu­rų – tiek, kiek ir pra­šė Lie­tu­va.

Tai BNS patvirtino EP Žaliųjų frakcijos patarėja energetikai Karolina Štelmokaitė. Pasak jos, už tai balsavo 61 komiteto narys ir 2 – prieš.

Komitetas, be to, palaikė ir dabartinį kofinansavimo santykį, Lietuvai prisidedant 14 proc., o ES – 86 proc. Europos Komisija siūlė didinti Lietuvos dalį iki 20 proc.

Vėliau – gruodį arba sausį – numatomas balsavimas EP plenariniame posėdyje, o galutinai dėl finansavimo nuspręs Europos Sąjungos Taryba.

EP praėjusią savaitę jau balsavo dėl būsimos Europos Sąjungos (ES) daugiametės finansinės programos, ir pritarė, kad IAE uždarymui būtų skirta tiek, kiek prašo Lietuva, – 780 mln. eurų.

Lietuvos Energetikos ministerijos teigimu, uždaryti Ignalinos AE dar reikės 907 mln. eurų, iš jų 780 mln. eurų – 2021–2027 metais. Europos Komisija siūlo tam skirti 552 mln. eurų.

ES 2014–2020 metais IAE skyrė 450,8 mln. eurų, 2007–2013 metais – 837,4 mln. eurų.

Lietuva uždaryti Ignalinos AE įsipareigojo stodama į ES. Jėgainė galutinai sustabdyta 2009-ųjų pabaigoje, o jos uždarymo darbai, skaičiuojama, truks iki 2038 metų. Vertinama, kad iki tada jėgainei uždaryti dar reikės 1,3 mlrd. eurų.