EP diskutuos, kada galėsime nebesukioti laikrodžių
Šią sa­vai­tę pir­ma­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį vyks Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) ko­mi­te­tų po­sė­džiai, ku­riuo­se – bal­sa­vi­mas dėl se­zo­ni­nio lai­ko kei­ti­mo.

EP Transporto ir turizmo komitetas pirmadienį apie 16 val. Lietuvos laiku balsuos dėl direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas.

Komisija, per atviras konsultacijas sulaukusi net 4,6 mln. europiečių nuomonės šiuo klausimu, pasiūlė atsisakyti sezoninės laiko kaitos nuo 2019 m. balandžio. Tačiau EP pranešėjos Maritos Ulvskog nuomone, toks pasiūlymas yra pernelyg skubotas, nes prieš rengiant jį nebuvo atliktas tinkamas poveikio vertinimas. Komitetas greičiausiai balsuos už šio sprendimo atidėjimą iki 2021 m. Pranešėja pritaria pasiūlymui, kad valstybės savarankiškai pasirinktų, kurį laiką – vasaros ar žiemos – taikyti ateityje.

Tuo metu Lietuvoje Susisiekimo ministerijos užsakymu atliktoje visuomenės apklausoje, lietuvos gyventojai jau pasirinko, kuris laikas jiems būtų priimtinesnis. Apklausos duomenys buvo skelbti praėjusių metų gruodžio viduryje: nuolatinį vasaros laiką būtų linkę pasirinkti 62 proc. gyventojų. Tokį pasirinkimą labiausiai palaiko vyresni nei 50 metų žmonės, rajonų centrų ar mažesnių miestų gyventojai. Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą lapkritį atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Apklausti 1029 žmonės.

Tuo metu žiemos laiko norėtų 26 proc. apklaustųjų. Žiemos laikui santykinai labiau pritaria didmiesčių gyventojai, taip pat respondentai, gyvenantys šalies vakarų ir rytų regionuose.

Dešimtadaliui respondentų buvo nesvarbu, kokiu laiku gyventi, o 2 proc. į klausimą neatsakė.

ES sutaria, kad laiko sukiojimo galima būtų atsisakyti nuo 2021 metų, nors Europos Komisija siūlė ankstesnį terminą.

Galiojant vasaros laikui, šviesusis paros metas ryte prasideda vėliau ir vakare trunka ilgiau, palyginti su žiemos laiku. O esant žiemos laikui, šviesusis paros metas rytais prasideda anksčiau, bet anksčiau sutemsta vakarais.

Vasaros laikas kasmet įvedamas daugumoje Europos ir Šiaurės Amerikos šalių. Šios tvarkos šalininkai sako, kad ilgesni šviesūs vasaros vakarai leidžia sutaupyti energijos, skatina žmones būti lauke, mažina eismo nelaimių, nusikalstamumo riziką.

Kritikai teigia, kad kasmetinis ritualas erzina žmones, galimi trumpalaikiai sveikatos sutrikimai, jie pasigenda akivaizdžių ekonominės naudos įrodymų.