Energetikos viceministru pradeda dirbti R. Kėvelaitis
Nau­juo­ju ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tru pa­skir­tas mi­nis­tro pa­ta­rė­jas at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos ir ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo klau­si­mais Ry­tis Kė­ve­lai­tis. Jis bus ir to­liau at­sa­kin­gas už šias sri­tis, BNS pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

29-erių R. Kėvelaitis pakeis Mažeikių rajono meru išrinktą viceministrą Vidmantą Macevičių. Ketvirtadienis yra paskutinė jo darbo diena ministerijoje.

R. Kėvelaitis nuo 2013 metų rudens iki 2017 metų pradžios dirbo investicinės aplinkos ekspertu agentūroje „Investuok Lietuvoje“, kur rengė investicinę aplinką gerinančius pasiūlymus ir atstovavo įmonėms teisės aktų leidyboje energetikos, infrastruktūros, aplinkosaugos, aviacijos ir elektroninių paslaugų srityse. R. Kėvelaitis yra dirbęs projektų vadovu programoje „Kurk Lietuvai“, Užsienio reikalų ministerijoje ir Europos teisės departamente.

R. Kėvelaitis Jungtinės Karalystės Šefildo universitete yra studijavęs tarptautinių santykių ir politikos mokslus, Ženevos universitete – tarptautinius santykius ir teisę.

62-ejų V. Macevičius energetikos viceministru jis dirbo nuo 2015 metų sausio iki 2016 metų gruodžio, vėliau – nuo 2017 metų sausio.

Energetikos viceministrais taip pat dirba Egidijus Purlys ir Lina Sabaitienė.