Efraimas Zuroffas ir Maskva suvienijo jėgas prieš Adolfą Ramanauską – Vanagą
Kaip ra­šo bri­tų vi­suo­me­ni­nis trans­liuo­to­jas BBC, Či­ka­go­je ati­den­gus pa­mink­lą Lie­tu­vos did­vy­riui Adol­fui Ra­ma­naus­kui – Va­na­gui, ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ėmė gar­siai reikš­ti Ru­si­ja ir Si­mo­no Wie­sent­ha­lio cen­tras. Skan­da­las su­lau­kė tarp­tau­ti­nės ži­niask­lai­dos dė­me­sio.

Centro vadovas Efraimas Zuroffas BBC teigė, kad Ramanauskas – Vanagas 1941 metais dalyvavo persekiojant ir žudant žydus, o „Lietuva nesako žmonėms tiesos ir pati tiesos nepripažįsta“.

Tokią pat poziciją ėmė skleisti ir Rusijos Užsienio reikalų ministerija. Lietuvos URM dėl to pareiškė protestą, antradienį į URM buvo iškviestas Rusijos ambasadorius. Lietuva išsakė oficialią poziciją, kad tiek Rusijos, tiek Simono Wiesenthalio centro metami kaltinimai yra melagingi. Vilnius paragino Maskvą nustoti skleisti dezinformaciją apie partizanų vadą.

Praėjusį sekmadienį paminklo atidengimo ceremonijoje Čikagoje dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Ramanausko – Vanago dukra ir anūkė.

BBC apibūdina Adolfą Ramanauską – Vanagą, kaip antisovietinio pasipriešinimo narį, tačiau pažymi, kad Simono Wiesenthalio centro teigimu, jis dalyvavo Holokauste ir tai, centro teigimu, neva galima išskaityti paties partizano atsiminimuose.

Visgi, britų visuomeninis transliuotojas teigia, kad nėra įrodymų, leidžiančių teigti, kad Adolfas Ramanauskas – Vanagas asmeniškai dalyvavo nacių organizuotose žydų žudynėse.

Tuo metu Rusija Lietuvos partizanų vado juodinimo kampaniją iškėlė į diplomatinį lygį – Rusijos ambasada JAV pareiškė ir protestą ir pasmerkė paminklo Vanagui atidengimą, pavadinusi tai „ypatingai cinišku“ žingsniu, nes ceremonijos laikas beveik sutapo su Holokausto atminimo diena.

Be to, Rusija apkaltino Lietuvą tuo, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras esą buvo sukurtas specialiai tam, kad „išteisintų“ Holokauste dalyvavusius lietuvius.

Lietuvos URM vakar Rusijai atsakė: „Jūs nenutempsite mūsų žemyn iki jūsų lygio“. Ministerija taip pat išreiškė nusivylimą Simono Wiesenthalio centro teiginiais.

Efraimas Zuroffas BBC taip pat pripažino, kad neturi įrodymų, kad Ramanauskas – Vanagas būtų nužudęs bent vieną civilį, bet tvirtino, kad partizano „kaltę“ įrodo tai, kad savo memuaruose Vanagas rašo apie tai, kad 1941 metais vadovavo sukilėlių būriui.

„Tai buvo kritinis laikas, kai ginkluotos gaujos siautėjo gatvėse daugelyje vietovių ir dar prieš pasirodant naciams surengė daugiau nei 40 išpuolių prieš žydus“, – pareiškė Efraimas Zuroffas, taip pat nepraleidęs progos priminti ir tai, kad su naciais neva kolaboravo ir kitas pasipriešinimo dalyvis Jonas Noreika – Generolas Vėtra.

BBC kreipėsi į LGGRTC, kuris pareiškė, kad Adolfas Ramanauskas – Vanagas niekada nebendradarbiavo su naciais, o jo juodinimo kampaniją dar sovietmečiu pradėjo KGB. LGGRTC taip pat pateikė ištrauką iš partizano atsiminimų: „Sovietų okupantai mus vadino „vokiečių nacionalistais“. Jie naudojo šį vardą, kad diskredituotų mus šalies viduje ir užsienyje – tikėjosi, kad kas nors galbūt patikės, kad kovojome už nacius ir išdavėme savo Tėvynę“.

Kaip anksčiau jau rašė LŽ, praėjusiais metais nepavyko įgyvendinti pradinį paminklo Adolfui Ramanauskui – Vanagui JAV sumanymą – pastatyti jį gimtajame partizano mieste Niu Britene, Konektikuto valstijoje. Neoficialūs LŽ šaltiniai teigė, kad Niu Briteno miesto taryba galimai atsisakė statyti paminklą dėl spaudimo iš Amerikos žydų kongreso pusės.