Dūžta viltys pasilikti JAV
Jung­ti­nių Vals­ti­jų im­ig­ra­ci­jos teis­mas nu­spren­dė ati­dė­ti bu­vu­sios tei­sė­jos ir par­la­men­ta­rės Ne­rin­gos Venc­kie­nės pra­šy­mo su­teik­ti prie­globs­tį nag­ri­nė­ji­mą nuo šių iki 2022 me­tų.

Šis sprendimas gali apsunkinti N. Venckienės galimybes likti JAV ir išvengti ekstradicijos į Lietuvą. Buvusi politikė anksčiau įtikinėjo JAV institucijas, kad jai tereikia kelių papildomų mėnesių Amerikoje, jog šalies tarnybos apsispręstų dėl prieglobsčio suteikimo.

N. Venckienės advokatas Markas Davidsonas sakė, kad prašymo atidėjimas pakenks jos likimo JAV galimybėms.

Teisininkas tvirtino, jog sprendimą atidėti prieglobsčio klausimą paskelbęs imigracijos teismas nenurodė tam jokios priežasties.

Lietuvos prokurorai siekia N. Venckienės grąžinimo, kad jai galėtų būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis ir kitų nusikaltimų.

Pati N. Venckienė tvirtina, kad šie kaltinimai yra politiškai motyvuoti ir kad jos gyvybei iškiltų pavojus, jeigu ji būtų grąžinta į Lietuvą.