Du „valstiečiai“ siūlo, kad patalpų vietą apygardose rinktųsi patys Seimo nariai
Du „vals­tie­čiai“ siū­lo nu­sta­ty­ti, kad pa­tal­pų vie­tą rin­kė­jams pri­im­ti vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se rink­tų­si pa­tys Sei­mo na­riai.

Parlamentarai Gintautas Kindurys ir Vytautas Rastenis parengė Seimo statuto pataisas, kurios parlamentarams suteikia daugiau teisių pasirenkant biurus savivaldybėse.

Seimo statutas numato, kad savivaldybės privalo vienmandatėse rinkimų apygardose išrinktiems Seimo nariams skirti ir išlaikyti nuolatines patalpas rinkėjams priimti.

Parlamentarai siūlo Statutą papildyti, kad patalpos turi būti suteikiamos toje gyvenamojoje vietovėje, kurią prašyme savivaldybei nurodė Seimo narys, ir pritaikytos neįgaliesiems į jas patekti. Taip pat prašymas dėl patalpų turėtų būti tenkintas per 30 darbo dienų nuo jo gavimo datos.

„Valstiečiai“ siūlo nustatyti, kad per nustatytą terminą nesuteikus patalpų Seimo narys turėtų teisę išsinuomoti patalpas ir gauti kompensaciją iš savivaldybės už patirtas išlaidas.

„Yra atvejų, kai patalpos suteikiamos ne ten, kur pageidauja Seimo narys, toli nuo savivaldybės administracinio centro“, – aiškinamajame rašte tvirtina iniciatoriai.

Seimo nariai taip pat teigia, kad pasitaiko atvejų, kuomet „savivaldybės vilkina nuolatinių patalpų rinkėjams priimti suteikimo procesus“, taip neužtikrindamos sąlygų tinkamai Seimo nario veiklai vienmandatėje apygardoje, arba suteikia jas sunkiai neįgaliems asmenims prieinamose vietose.