Didžiosios Britanijos prekybos rūmai Lietuvoje atšventė 19-ojo sezono atidarymą
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pre­ky­bos rū­mai Lie­tu­vo­je (Bri­tish Cham­ber Of Com­mer­ce) pa­kvie­tė aso­cia­ci­jos par­tne­rius ir na­rius į se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tę, vy­ku­sią „i­bis Sty­le“ vieš­bu­čio kie­me­ly­je.  Tai bu­vo pui­ki ga­li­my­bė vers­li­nin­kams ne tik su­si­pa­žin­ti, bet ir ge­rai pra­leis­ti lai­ką gry­na­me ore su sa­vo šei­ma. 

Didžiosios Britanijos prekybos rūmai Lietuvoje kitąmet žymės dvidešimtmetį. „Iš dalies, atrodo, kad nuveikiame tiek daug, bet iš kitos pusės tai dar tik pradžia. Stengiamės augti, skatinti prekybą ir investicijas tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės, atstovauti savo narių interesus, kurti tarpę naudingų kontaktų užmezgimui, vystyti ir skatinti kultūrinius bei socialinius ryšius tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės verslo atstovų,“ – atidarymo kalboje sakė Chrisas Butleris, Didžiosios Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas.

Sezono atidarymo šventėje dalyvavo per šimtas asociacijos narių, kurie kasmet aktyviai įsitraukia į tokio pobūdžio renginius. „Mes stengiamės aktyviai bendrauti ne tik verslo klausimais, siūlome ir įvairius renginius šeimoms, manau, verslui tai išties aktualu, tai yra socialinis formatas, ką šiandien ir matome.“ – įspūdžiais dalijosi Sandra Kundrotė, Didžiosios Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė.

Pasiteiravus apie Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš Europos Sąjungos, Sandra Kundrotė, sakė, kad nuolatos vyksta komunikacija su asociacijos nariais bei Jungtinės Karalystės verslo atstovais. „Šiandien Didžiosios Britanijos prekybos rūmai aktyviai stebi ir būsiančius pokyčius, o mes stengiamės, kad nariai kalbėtų vieni su kitais, dalintųsi savo įžvalgomis bei patirtimi. Nors mes atstovaujame Didžiosios Britanijos verslo interesus Lietuvoje, stengiamės ir galvojame apie lietuvių įmones, jų galimybes bei rezultatus.“

Artimiausiu metu Didžiosios Britanijos rūmai Lietuvoje surengs apskritojo stalo diskusiją, kurioje bus aptariami logistikos ir pramonės klausimai, tolimesnė įmonių veikla. Taip pat tikimąsi, jog verslo atstovai pasidalins savo įžvalgomis apie tolimesnį bendradarbiavimą po „Brexit“, kokius scenarijus ruošia ir ko tikisi. „Su Jungtine Karalyste bendradarbiavome dar Lietuvai neįstojus į Europos Sąjungą, tad bendradarbiausime ir toliau,“ – tvirtina įmonių atstovai. Tam pritarė ir vykdomoji direktorė, Sandra Kundrotė: „įmonės iš tiesų yra labai lanksčios, dinamiškos ir greitai prisitaikančios prie pokyčių. Mes negalime tiesiogiai daryti įtakos, bet stengiamės, kad nenukentėtų nei viena, nei kita pusė. Manau, kad ir ateityje tęsime sėkmingą bendradarbiavimą.“