Didžiausią paramą kultūrai užsitikrino Šiaulių ir Panevėžio apskritys
Šių­me­ti­niams re­gio­nų kul­tū­ri­niams pro­jek­tams skir­ta 2 mln. 36 tūkst. eu­rų –  dau­giau nei penk­ta­da­lis šios su­mos ati­te­ko Šiau­lių aps­kri­ties kul­tū­ros įstai­goms.

Paramą praėjusią savaitę regionams skyrė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, atsižvelgdamas į pirmąkart pateiktas regioninių kultūros tarybų rekomendacijas.

Daugiausia – 424,8 tūkst. eurų. skirta Šiaulių apskrities kultūros projektams. Tarp didžiausią paramą gavusių –Šiaulių „Aušros“ muziejus, šiemet ketinantis rengti XVI tarptautinį Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalį, jam skirti beveik 48 tūkst. eurų. Viešoji įstaita „Meno festivalis“ užsitikrino 29,5 tūkst. eurų paramą akcijai „Šiaulių kultūros naktys“.

Viena didžiausių sumų – per 31,5 tūkst. eurų – skirta Trakų meno mokyklai, rengiančiai muzikos festivalį „Trakų fanfarinė savaitė“, 28,5 tūkst. eurų gavo ir Šakių kultūros centras, planuojantis cirko festivalį „Cirko menas keturiose stichijose“. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras gavo per 25,5 tūkst. eurų Rytų Aukštaitijos dainų šventei „Dainų dainelė“, skirtai kompozitoriaus Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms.

Panevėžio apskrities projektams skirta 339 tūkst. eurų, Utenos apskrities – beveik 215 tūkst. eurų, Vilniaus apskrities – per 210 tūkst. eurų.

Mažiausia parama iš didžiųjų miestų skirta Alytaus (104 tūkst. eurų), Kauno (134 tūkst. eurų) apskritims.

Marijampolės apskritis gavo beveik 200 tūkst. eurų paramą, Klaipėdos – 174 tūkst. eurų, Tauragės – 92 tūkst. eurų, Telšių – 143,5 tūkst. eurų.

Parama skiriama siekiant tolygios kultūrinės raidos regionuose.