Diana Varnaitė be darbo neliko
Ke­lias ka­den­ci­jas va­do­va­vu­si Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui (KPD) Dia­na Var­nai­tė dir­ba Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pa­ta­rė­ja re­li­gi­jos klau­si­mais.

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis BNS pirmadienį sakė, kad 50 metų istorikė D. Varnaitė pakviesta prisidėti prie kanceliarijos patarėjų komandos vertinant jos patirtį ir profesionalumą.

„Manau, kad šioje srityje, kur ieškojome jau metus patarėjo, bažnytinis turtas, apskritai tie turto klausimai, paveldo klausimai iš dalies, tai šiai patarėjai, poniai D. Varnaitei kompetencijos gali daugelis net ir pavydėti“, – sakė A. Stončaitis.

„Patarėjas tai ne koks nors politikas, jam čia reikia labai konkretų darbą daryti. Pirmiausia tai teisės aktų, įvairiausių programų teisinis vertinimas. Vienintelis kriterijus pasirinkimo – profesionalumas“, – pridūrė jis.

D. Varnaitė BNS teigė, jog pasibaigus jos antrai kadencijai KPD vadovės pareigose, ji norėjusi tęsti darbą valstybei.

„Kadangi paveldosauga gana glaudžiai susijusi su religiniais reikalais, teko spręsti įvairius klausimus, susijusius su tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų kultūros paveldu. Manau, kad turiu pakankamą kompetenciją ir galiu prisidėti, sprendžiant įvarius politikos įgyvendinimo religijų srityje klausimus“, – teigė D. Varnaitė.

Kaip BNS informavo Vyriausybės spaudos tarnyba, kanceliarijos patarėjo religijos klausimais pareigos buvo laisvos nuo praėjusių metų vasario 15 dienos.

KPD D. Varnaitė vadovavo nuo 2008 metų. Jos kadencija KPD vadovės pareigose baigėsi praėjusių metų liepą, Vyriausybės kanceliarijoje ji dirba nuo lapkričio 15-osios.

Vyriausybės kanceliarija pernai spalį paskelbė konkursą patarėjo religijų klausimais pareigoms eiti.

Pasak Vyriausybės kanceliarijos spaudos tarnybos atstovo Vyganto Švobos, D. Varnaitei pagal galiojusią tvarką kaip rezerve buvusiai tarnautojai šios pareigos pasiūlytos pirmenybės tvarka.

Prieš kadencijos pabaigą KPD vadovės pareigose D. Varnaitė pernai birželį aštriai sukritikavo Kultūros ministerijos rengtą KPD pertvarką.

Vyriausybės balandį patvirtintose kultūros paveldo apsaugos pertvarkos gairėse planuota decentralizuoti Kultūros paveldo departamentą, šiuo metu sutelkiantį visas su paveldu susijusias funkcijas.

D. Varnaitė tuomet pareiškė, kad Kultūros ministerijos numatyta paveldo reforma „einama link sistemos griovimo, o to pasekmė gali būti ir paveldo griovimas“.

KPD vadovo konkursą pernai lapkritį laimėjo buvęs Aplinkos ministerijos tarnautojas, aplinkosaugas ir geografas Vidmantas Bezaras.