Dėl melagingos informacijos per “REN TV Lietuva“ kreipiasi į etikos sargus
Sei­mo na­rė so­cial­dar­bie­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė krei­pė­si į žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rę dėl Lie­tu­vo­je re­trans­liuo­ja­mo Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lo „REN TV Lie­tu­va“ lai­do­je pa­skelb­tos me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­ja.

Šiemet spalį per „REN TV Lietuva“ laidą „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“ reportaže R.Šalaševičiūtė pristatoma kaip sveikatos apsaugos ministrė, kuri esą pasiūlė įteisinti eutanaziją už gydymą negalintiems susimokėti žmonėms.

R. Šalaševičiūtė sako, kad skleidžiamas melas ne tik žemina ją, bet ir kenkia Lietuvos įvaizdžiui.

„Koks galėtų būti tikslas? Pažeminti ir autoritetą, ir, apskritai, pakenkti Lietuvai. Norisi, kad būtų įvertinta ir gal, ko gero, net taikytos priemonės“, – LRT sakė R. Šalaševičiūtė.

Žurnalistų etikos inspektorės Gražinos Ramanauskaitės teigimu, per pastaruosius metus dėl dezinformacijos, neapykantos kurstymo, ypač socialiniuose tinkluose, į jų valdytojus kreiptasi beveik 700 kartų. Apie 30 procentų kreipimosi buvo dėl tautinės nesantaikos kurstymo.

Pasak jos, dezinformacijoje apie R. Šalaševičiūtę – akivaizdūs pažeidimo požymiai, bus prašoma ją paneigti, kitu atveju bus skiriama administracinė bauda.