Dėl ištrinto įrašo aiškinsis Vyriausybės kancleris
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) kvie­čia Vy­riau­sy­bės kanc­le­rį Al­gir­dą Ston­čai­tį pa­aiš­kin­ti Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo įra­šo iš­try­ni­mo ap­lin­ky­bes.

Pirmadienį posėdžiavęs NSGK Vyriausybės kanclerį nusprendė išsikviesti, nepaisant komiteto pirmininko „valstiečio“ Vytauto Bako prieštaravimų, kad pagal Seimo statutą NSGK turi nagrinėti tik nacionalinio saugumo klausimus, bet ne Vyriausybės posėdžių, pasitarimų organizavimo tvarką.

„Man nepavyko įtikinti komiteto narių laikytis Statuto, todėl aš kreipiausi į Etikos komisiją su paklausimu išaiškinti Statuto normas, ar tie klausimai gali būti priskirtini komiteto kompetencijai, antra vertus, ar komiteto nariai, prašantys nagrinėti klausimus, kurie nėra susiję su komiteto įgaliojimais, neviršija įgaliojimų“, – BNS teigė NSGK vadovas.

Komitetas pirmadienį nesvarstė V. Bako siūlymo perduoti klausimą „valstiečių“ pirmininko Ramūno Karbauskio vadovaujamam Kultūros komitetui, taip pat Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui – jo pirmininkė „valstietė“ Guoda Burokienė.

Opozicinių socialdemokratų atstovas Juozas Olekas posėdyje tikino, kad tai yra NSGK kompetencija, nes klausimas susijęs su kibernetiniu saugumu.

„Mano siūlymas – kviesti Vyriausybės kanclerį išnagrinėti ne Vyriausybės darbo organizavimą, bet Vyriausybės kibernetinio-informacinio saugumo klausimą, kaip iš Vyriausybės kompiuterių galėjo dingti informacija, kuri pagal to paties kanclerio parašytą tvarką turėjo būti saugoma“, – teigė J. Olekas.

„Galbūt galėtų mums atskleisti, ar ten buvo kieno nors piktybiška valia ištrinta, ar kažkas prieina prie technologinių dalykų ir jais pasinaudoja (...). Man atrodo, kibernetinis, informacinis saugumas, yra NSGK tyrimo objektas“, – pridūrė jis.

Konservatorius Arvydas Anušauskas sakė, kad klausimas svarbus aiškinantis ir kitos informacijos saugojimo Vyriausybėje klausimus.

„Nesu įsitikinęs, kad kas nors ir daugiau nėra dingę“, – tikino jis.

Ištrinto Vyriausybės klausimas iškilo po spalio 3-iosios Vyriausybės pasitarimo, kur svarstyta galimybė žiniasklaidai neatlygintinai naudotis registrų duomenimis. Tuomet atidėjus sprendimą, žurnalistai paprašė pateikti pasitarimo garso įrašą, bet Vyriausybėje jis buvo sunaikintas motyvuojant, kad įrašo saugojimo nenumato Vyriausybės teisės aktai.

Vyriausybės kanceliarijos darbo reglamentas numato, kad Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų skaitmeniniai įrašai turi būti talpinami duomenų saugyklos kataloguose, o pasibaigus kalendoriniam mėnesiui – perkeliami ir saugomi Vyriausybės kanceliarijos archyve. Vyriausybė teigia, kad įrašų saugojimo nenumato Vyriausybės reglamentas ir Vyriausybės įstatymas.