Dėl grasinimų ambasados darbuotojams Lietuva įteikė notą Rusijai
Dėl gra­si­ni­mų am­ba­sa­dos Mask­vo­je dar­buo­to­jams ir jų šei­mos na­riams Lie­tu­va įtei­kė no­tą Ru­si­jai, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Pasak ministerijos, dėl gautų grasinimų nota penktadienį įteikta Rusijos ambasados Vilniuje atstovui.

„Kovo 31 dieną Lietuvos ambasados Maskvoje gautas grasinantis laiškas, raginantis ambasados darbuotojus ir jų šeimos narius per mėnesį išvykti iš Maskvos, siejamas su Vilniaus apygardos teismo paskelbtu kaltinamuoju nuosprendžiu Sausio 13-osios byloje“, – teigia URM.

Pasak ministerijos, laiškas pasirašytas Rusijos specialiųjų tarnybų veteranus vienijančios organizacijos „Rusijos veteranai“.

Lietuvos ambasada balandžio 1-ąją kreipėsi į Rusijos Užsienio reikalų ministeriją prašydama ištirti įvykį ir „užtikrinti atstovybės darbuotojų ir jų šeimos narių fizinį saugumą“.

Pasak Lietuvos ministerijos, iki šiol „nesulaukta jokios oficialios Rusijos užsienio reikalų ar kitų institucijų reakcijos“, todėl penktadienį per iškviestą ambasados atstovą prašymas pakartotas.

„Užsienio reikalų ministerija ėmėsi vidaus teisės aktais numatytų būtinų priemonių sustiprinti diplomatinės atstovybės Maskvoje, jos darbuotojų ir jų šeimos narių apsaugą“, – nurodoma pranešime.