Dėl e. sveikatos sistemos kūrimo prašoma teisėsaugos išvadų
Re­gis­trų cen­tras, įver­ti­nęs Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­lik­to vi­daus au­di­to iš­va­das ir pa­pil­do­mus vi­daus ty­ri­mus, pra­šo pro­ku­ro­rų įver­tin­ti e. svei­ka­tos sis­te­mos ir dvie­jų jos po­sis­te­mių kū­ri­mą.

Pasak centro vadovo Sauliaus Urbanavičiaus, diegiant sistemą galėjo būti ne tik pažeistos viešųjų pirkimų procedūros, bet ir nesugebėta, o gal ir nenorėta iš sistemos diegėjų laiku pareikalauti atsakomybės, ištaisyti trūkumus.

„Šiuo metu e. sveikatos sistema veikia stabiliai, paslaugų ir vartotojų skaičius sparčiai auga. Norime, kad praeityje didžiulę reputacinę žalą įmonei, sistemai ir jos valdytojui atnešusioje istorijoje pagaliau būtų padėtas taškas ir pateikti aiškūs atsakymai“, – pranešime spaudai sakė S. Urbanavičius.

Registrų centras įvertino tris e. sveikatos sistemos, e. recepto ir Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos diegimo sutartis. Audito metu nustatyta, kad konkursuose nebuvo laikomasi įstatymo, paslaugų perdavimo-priėmimo aktai pasirašyti dar gerokai iki įdiegiant visus sistemos funkcionalumus.

Be to, nustatyta, kad šiemet paaiškėjusios e. sveikatos sistemos spragos, kai vartotojams galėjo būti prieinami kitų pacientų ir gydytojų asmens duomenys, galėjo būti žinomos dar 2015 metais, kai jas identifikavo techninę priežiūrą atlikusi įmonė, tačiau iki šiol jokių veiksmų nebuvo imtasi.

E. sveikatos sistemos auditas gegužę parodė, kad ji buvo kuriama neskaidriai, o rangovus pasamdęs Registrų centras neužtikrino pakankamos jų priežiūros. Be to, auditoriams abejonių sukėlė įtartini susitarimai su rangovais ir papildomų paslaugų pirkimas.

Europos Sąjungos remiamas e. sveikatos projektas įgyvendinamas nuo 2005 metų, investicijos į jį siekė 40 mln. eurų. Sistema skaitmenizuoja pacientų duomenis – ligos istorijos įrašus, receptus, gydymą, tyrimų rezultatus, sudaryti galimybę keistis šiais duomenimis tarp gydymo įstaigų.