Dauguma pėsčiųjų perėjų – nesaugios
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja skel­bia, kad vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se ne­sau­gios dau­gu­ma – 1721 iš 1949 – pės­čių­jų pe­rė­jų. Vi­sas jas ža­da­ma su­tvar­ky­ti 2018–2021 me­tais.

Susisiekimo ministerija teigia, kad šių perėjų rekonstrukcijai numatoma skirti per 10 mln. eurų.

„Tikimės, kad tai padės sumažinti avaringumą, padės sumažinti žuvusių pėsčiųjų skaičių“, – per spaudos konferenciją ketvirtadienį sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Kaip neseniai skelbė ministerija, Lietuvoje pirmą šių metų pusmetį žuvo 34 pėstieji (42 proc. visų žuvusiųjų keliuose), iš jų pėsčiųjų perėjose – dešimt (29 proc. visų žuvusių pėsčiųjų).