Darbą pradeda nauja ŽŪM kanclerė – Vilija Vervečkienė
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos kanc­le­re ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo dirb­ti Vi­li­ja Ver­več­kie­nė, pa­kei­tu­si sau­sį at­sis­ta­ty­di­nu­sią Da­lią Mi­nia­tai­tę.

„V. Vervečkienė yra sukaupusi daug vadovavimo patirties, kuria dalinasi su studentais. Tikiuosi, kad jos profesionalumas padės mums siekti tikslų“, – pranešime teigė žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

Ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, investicijų valdymo išsilavinimą turinti V. Vervečkienė iki šiol Alytaus kolegijoje dėstė projektų vadybą, ekonomiką, taip pat rengė ir įgyvendino įvairius tarptautinius projektus. Ji taip pat vadovavo Plėtros projektų agentūrai, pranešė ministerija.

V. Vervečkienės Linkedin paskyroje nurodoma, kad ji yra dirbusi Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vadove.

G. Surplys nuo 2017-ųjų pradžios iki jo paskyrimo ministru pernai gegužę buvo už regionų politiką atsakingas vidaus reikalų viceministras.

2016-ųjų V. Vervečkienės interesų deklaracijoje nurodoma, kad ji yra Alytaus regiono plėtros agentūros dalininkė. Pasak žiniasklaidos, anksčiau ji yra dirbusi Alytaus rajono savivaldybės Ryšių su užsieniu ir investicijų skyriaus vedėja.

Žiniasklaida skelbė, kad D. Miniataitė sausį iš pareigų pasitraukė savo noru, ji paskirta ministerijos vyriausiąja patarėja.

Ministerijų kancleriai nuo pernai gruodžio yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai.