Dalią Kuodytę nuvylė liberalų vadovybė: visiškai susimovė
Li­be­ra­lų są­jū­dis by­ra to­liau. Apie sa­vo spren­di­mą pa­lik­ti par­ti­ją pra­ne­šė il­ga­me­tė jo na­rė bu­vu­si par­la­men­ta­rė ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro va­do­vė Da­lia Kuo­dy­tė.

D. Kuodytės teigimu, sprendimas nebuvo spontaniškas. Paskutinis lašas, perpildęs kantrybės taurę, buvo savivaldybių tarybų rinkimai. „Matyt, trūko labai nedaug. Man keista, pikta ir skaudu. Maniau, kad galime įveikti užklupusią krizę. Deja, pritrūko vidinės drąsos priimti nestandartinius sprendimus. Ir tas privedė prie tarpusavio daužymosi. Situacija nebuvo suvaldyta. Tiesiog pasijutau labai svetima šioje gyvenimo šventėj“, – LŽ portalui sakė buvusi politikė.

Pasak jos, į neviltį varė partijos vadovų neryžtingumas bei priimami sprendimai. Apsigalvoti D. Kuodytės neprivertė ir Liberalų sąjūdžio pirmininko Eugenijaus Gentvilo pažadai artimiausiu metu palikti partijos vairą.

„Ne vadovas problema, ji gerokai gilesnė. Man atrodo, kad vien tik kalbėjimas metai iš metų apie kažkokį atsinaujinimą ir nieko nedarymas yra problema“, – įsitikinusi D. Kuodytė.

Jos nuomone, liberalios pakraipos partija Lietuvai reikalinga, tačiau prognozuoti Liberalų sąjūdžio ateitį ji nenorėjo. Apie naujai kuriamą liberalų partiją sakė informacijos neturinti. Ar stos į kitą partiją, ar bus nepartinė, D. Kuodytė teigė kol kas nežinanti.