Dalia Grybauskaitė: Seimo tyrimo komisija kol kas pateikė tik politinę nuomonę
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja tu­ri bū­ti at­spa­rūs po­li­ti­niam spau­di­mui ir in­te­re­sų gru­pių įta­kai, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ji teigia kol kas nevertinanti Seimo laikinosios komisijos, tyrusios LRT finansinę ir ūkinę veiklą, išvadų.

„Prezidentė vertina tik konkrečius Seimo teisinius pasiūlymus. Seimo tyrimo komisija kol kas pateikė tik politinę nuomonę“,– teigiama Prezidentūros spaudos tarnybos BNS atsiųstame komentare.

„Tačiau bet koks su visuomeniniu transliuotoju susijęs teisinis reguliavimas turi atitikti konstitucinę doktriną, pagal kurią turi būti užtikrintas visuomeninio transliuotojo nepriklausomumas nuo valdžios institucijų, pareigūnų, taip pat kitų asmenų kišimosi į jo veiklą“, – tvirtina valstybės vadovė.

Trečiadienį Seimo komisija patvirtino išvadas, jose siūlo keisti LRT valdymo struktūrą bei LRT tarybos sudarymo tvarką.