Centrinės valdžios balansas šiemet geresnis
Cen­tri­nės val­džios per­tek­lius pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį bu­vo 360 mln. eu­rų ir su­da­rė 0,8 proc. prog­no­zuo­ja­mo šių me­tų bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP).

Šiemet centrinės valdžios balansas yra 133,8 mln. eurų geresnis nei pernai sausį-birželį, kai jis buvo 226,2 mln. eurų (0,5 proc. BVP), pranešė Finansų ministerija.

Centrinės valdžios pajamos šiemet buvo 6,303 mlrd. eurų, išlaidos – 5,817 mlrd. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu balansas buvo teigiamas – 125,8 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 48,1 proc. sausio-birželio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 43,5 proc. – socialinės įmokos. Didžiausią išlaidų dalį šiemet sudarė socialinės išmokos – 58,3 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 13,7 proc., dotacijos – 12,7 procento.

Prognozuojamas 2018 metų BVP – 44,3 mlrd. eurų.

Centrinės valdžios sektorius apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius Rezervinį (Stabilizavimo) ir Ignalinos AE uždarymo fondus, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, taip pat Turto banką.