Buvęs VPT vadovas patarinės Teisingumo ministrui
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro ko­man­dą pa­pil­dė bu­vęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vas Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas. Pa­sta­ruo­ju me­tu pri­va­čiu kon­sul­tan­tu dir­bęs Ž. Plyt­ni­kas mi­nis­trui pa­ta­ri­nės vie­šų­jų pir­ki­mų klau­si­mais.

„Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką kovos su korupcija srityje, todėl turime siekti, kad pačioje ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose visi viešieji pirkimai vyktų skaidriai. Todėl nusprendžiau į savo komandą pasikviesti viešųjų pirkimų srities profesionalą Žydrūną Plytniką,“ – Teisingumo ministerijos pranešime spaudai sakė ministras Elvinas Jankevičius.

Naujasis ministro patarėjas darbą pradės, kai jo kandidatūrą patikrins specialiosios tarnybos.

Teisininko išsilavinimą turintis Ž. Plytnikas VPT vadovavo 2010–2014 metais, vėliau dirbo M. Romerio universiteto lektoriumi.

Šiuo metu E. Jankevičiaus patarėju dirba Gintaras Žandaravičius.